Menu
Povinné informace

 

 

Podatelna:

elektronická adresa podatelny:

identifikátor datové schránky:  2fhnzkw

adresa pro doručování digitálních dokumentů na nosičích dat: Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves

podporované formáty elektronického podání:

 • pdf (Portable Document Format)
 • odt (Open Document Text)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • (archivační ZIP a 7ZIP)

podporované formáty příloh elektronického podání:

 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy (doručené e-mailem či do datové schránky): 10MB včetně příloh. Větší dokumenty je možné po domluvě doručit na nosiči dat.

způsob nakládání s digitálními dokumenty, u nichž zjistí podatelna výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: odstranění dokumentu, reklamace dokumentu odesílateli

adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě: Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves

důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu: reklamace dokumentu odesílateli

úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek, 7:15 – 15:45

kontaktní osoba: Dana Němcová, tel. (+420) 267 009 757

 

Etická komise

 • Ing. Blanka Černá, CSc.,
 • Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., PhD.,
 • Doc. Ing. Ivana Knížková, PhD.,
 • Doc. Ing. Karel Mach, CSc.,
 • Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.            

 

Protikorupční program

Směrnice "Interní protikorupční program"

 

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě smlouvy

Název firmy

typ smlouvy

předmět smluvního vztahu sjednaná odměna souhrn vyplacených částek

doba trvání smluvního vztahu

ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. mandátní – Smlouva o poskytování služeb daňové poradenství 1.400 Kč/hod 12.110,- + DPH na dobu neurčitou
Jana Lišková, komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, podnikové ekologie a požární prevence

smlouva o poskytování služeb

BOZP, PO Sazba za den, čtvrtletně 103.058,- + DPH na dobu neurčitou
Accace Legal, s.r.o., advokátní kancelář příkazní smlouva o poskytování služeb administrace veřejných zakázek 30.000 Kč /měsíčně 180.000,- + DPH na dobu neurčitou
Preferita, s.r.o. smlouva o poskytování služeb stavební inženýring 35.000 Kč/měsíc 245.000,- Kč na dobu neurčitou
JUDr. Jana Marečková, advokát   právní služby, konzultace dle vyhl. č. 177/1996 Sb. 21.600,- Kč + DPH