buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Povinné informace

 

 

Podatelna:

elektronická adresa podatelny:

identifikátor datové schránky:  2fhnzkw

adresa pro doručování digitálních dokumentů na nosičích dat: Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves

podporované formáty elektronického podání:

 • pdf (Portable Document Format)
 • odt (Open Document Text)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • (archivační ZIP a 7ZIP)

podporované formáty příloh elektronického podání:

 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy (doručené e-mailem či do datové schránky): 10MB včetně příloh. Větší dokumenty je možné po domluvě doručit na nosiči dat.

způsob nakládání s digitálními dokumenty, u nichž zjistí podatelna výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: odstranění dokumentu, reklamace dokumentu odesílateli

adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě: Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves

důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu: reklamace dokumentu odesílateli

úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek, 7:15 – 15:45

kontaktní osoba: Dana Němcová, tel. (+420) 267 009 757

 

Etická komise

 • Ing. Blanka Černá, CSc.,
 • Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., PhD.,
 • Doc. Ing. Ivana Knížková, PhD.,
 • Doc. Ing. Karel Mach, CSc.,
 • Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.            

 

Protikorupční program

Směrnice "Interní protikorupční program"

 

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě smlouvy

Název firmy

typ smlouvy

předmět smluvního vztahu sjednaná odměna souhrn vyplacených částek

doba trvání smluvního vztahu

ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. mandátní – Smlouva o poskytování služeb daňové poradenství 1.400 Kč/hod 12.110,- + DPH na dobu neurčitou
Jana Lišková, komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, podnikové ekologie a požární prevence

smlouva o poskytování služeb

BOZP, PO Sazba za den, čtvrtletně 103.058,- + DPH na dobu neurčitou
Accace Legal, s.r.o., advokátní kancelář příkazní smlouva o poskytování služeb administrace veřejných zakázek 30.000 Kč /měsíčně 180.000,- + DPH na dobu neurčitou
Preferita, s.r.o. smlouva o poskytování služeb stavební inženýring 35.000 Kč/měsíc 245.000,- Kč na dobu neurčitou
JUDr. Jana Marečková, advokát   právní služby, konzultace dle vyhl. č. 177/1996 Sb. 21.600,- Kč + DPH