Menu
Prasata

Genetika a šlechtění Prasat ve VÚŽV, v.v.i.

Výsledky zavedené do praxe:

 • Genetické hodnocení mateřských plemen prasat pro znaky:
  • podíl libového masa
  • průměrný přírůstek v polním testu
  • počet živě narozených selat na prvním vrhu
  • počet živě narozených selat na druhém a dalších vrzích
  • mezidobí
 • Genetické hodnocení otcovských plemen prasat pro znaky:
  • podíl libového masa
  • průměrný přírůstek v polním testu
 • Genetické hodnocení ukazatelů kvality spermatu kanců z inseminačních  stanic
 • Vývoj a aplikace selekčních indexů pro mateřská a otcovská plemena prasat

Výsledky, které se připravují pro zavedení do praxe:

 • Odhad genetických parametrů a plemenných hodnot pro:
  • alternativní znaky velkosti vrhu:
   • počet všech narozených selat
   • počet dochovaných selat

V současné době probíhá řešení následujících okruhů:

 • Stanovení vlivu genetické propojenosti mezi chovy na ohadované plemenné hodnoty
 • Výpočet spolehlivosti odhadu plemenných hodnot pro jednoznakové i mnohoznakové modely
 • Genetické hodnocení funkčních znaků prasat
 • Tvorba programu pro výpočet ekonomických vah prasat za použití bio-ekonomického modelu

Kontaktní osoby:

Ing. Emil Krupa, Ph.D.

Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.

Ing. Eliška Žáková, Ph.D.

Ing. Alena Svitáková

 

Certifikovaná metodika:

Reprodukční index (RI) mateřských plemen prasat ISBN 978-80-7403-166-3

Cílem metodiky bylo konstruovat dílčí selekční index zaměřený na reprodukční znaky (reproindex, RI) mateřské populace prasat plemen České bílé ušlechtilé a Česká landrase zařazených do Národního šlechtitelského programu CZEPIG, vypočíst genetické parametry a ekonomickou důležitost reprodukčních znaků a předpokládanou selekční odezvu při aplikaci selekčního indexu reprodukce.

Stáhnout certifikovanou metodiku:

CMet-ReproIndex.pdf