buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Předpověď struktury stáda dojeného skotu

Předpověď struktury stáda dojeného skotu

Program předpovědi struktury dojeného stáda byl vytvořen Dr. Victorem E. Cabrerou z University of Wisconsin - Madison (USA) v uživatelsky přívětivém prostředí MS Excel. Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda, tzn. počet zvířat v jednotlivých kategoriích:

 • Jalovice:
  • ≤ 2 měsíců
  • 3 - 6 měsíců
  • ≥ 7 měsíců a jalové
  • Březí
  • Celkem

 

 • Dojnice:
  • Jalové a laktující
  • Březí a laktující
  • Suchostojné
  • Celkem

Uvedené principy mohou chovatelům pomoci k vyhodnocení zootechnických dopadů manažerských opatření při řízení odchovu jalovic a obratu stáda. Program je poskytován zdarma bez nutnosti registrace a instalace jakýchkoliv doplňků.

Program využívá k výpočtu následující ukazatele:

Věk při prvním otelení (měsíc): Zadání hodnoty např. 24 měsíců znamená, že jalovice březnou přibližně v období 15 měsíců.

Počet narozených jalovic (%/rok): V případě, že se používají nesexované inseminační dávky, měla by být uvažovaná hodnota 50 % (ve Wisconsinu se vychází z hodnoty 47 % - viz. studie Giordano et al. 2012 (Journal of Dairy Sci)). V opačném případě by se měla hodnota zvýšit. Nicméně používání sexovaného semene u jalovic pravděpodobně zvýší i věk při prvním otelení. Naproti tomu u dospělých dojnic může používání sexovaného semene způsobit prodloužení mezidobí. Pro správné výsledky je třeba zadat co nejpřesnější údaje.

Úhyny telat (%/rok): Do výpočtu se zahrnují veškerá mrtvě narozená telata včetně telat, která uhynou do 48 hodin. Hodnota by se měla pohybovat do 7 %.

Množství vyřazených telat a jalovic (%/rok): Položka zahrnuje všechny jalovice, které jsou vyřazeny před zahájením 1. laktace a to z jakéhokoli důvodu včetně obtížných porodů či jiných poporodních komplikací. Zadaná hodnota je opět důležitá pro správné fungování výpočetního modelu. Velmi často se stává, že zvyšování počtu zvířat v programu může být díky nesprávnému údaji značně nadhodnoceno.

Vyřazování dojnic (%/rok): Množství krav, které je každý rok vyřazeno. Hodnota 30% znamená, že měsíčně opouští stádo 2,5 % dojnic.

Mezidobí (měsíc): V případě, že dojnice březnou např. mezi 4. a 5. měsícem po otelení činí hodnota 13 měsíců.

Počet krav ve stádě: Průměrný počet dojnic v produkčním stádě, tzn. nejméně 1x otelené.

            Po zadání parametrů se výpočet spustí kliknutím na tlačítko Start!. Předpověď na 0 měsíců zobrazí strukturu stáda ve stabilním stavu. V případě, že je požadováno zjistit strukturu stáda např. na 120 měsíců dopředu (10 let), spočítá se počet zvířat ve všech výše zmíněných stádiích. V závislosti na vložených hodnotách se počet zvířat ve stádě zvýší či sníží nebo zůstane ve stabilním stavu.

Zadáním reálných dat z konkrétního podniku a jejich případnou následnou změnou je možné naplánovat budoucí strukturu stáda a s tím uvažovat související technologické změny a ekonomické dopady daných opatření a jednoduše je mezi sebou porovnávat. Program slouží k nalezení optimálního managementu v chovech dojnic.

 

Vstup do aplikace: HSS-CZ.xlsm (Počet stažení: 1547)

Aplikace může z bezpečnostních důvodů po startu vyžadovat "Povolit úpravy" a "Povolit obsah". V případě nefunkčnosti aplikace (nereaguje tlačítko Start) prostudujte záložku nápověda v témže souboru.

 

Kontaktní osoba:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Ing. Lenka Krpálková, Ph.D.
tel.: +420 267 009 529
e-mail:

Počet zobrazení stránky: Detected Crawler