Menu
publikace2

Odborné články pro veřejnost v  roce 2014

 

Pešek, P., Přibyl, J. 2014.  Genomika - možnosti zvyšování zisku u dojeného skotu. Náš chov. 74(1). s. 59-60. QI111A167

Zavadilová, L., Přibyl, J., Žáková, E. 2014 Nové přístupy i nesnáze ve šlechtění hospodářských zvířat  Náš chov. 74(10). s. 5.

Krupová Z., Michaličková M., Krupa E., Huba J., Koleno A. 2014. Optimisation of economic parameters and determinants of ruminant production in the Slovak Republic. In: Kuipers A., Roztalnyy A.and Keane G.: Cattle husbandry in Eastern Europe and China. Structure, development paths and optimization. Wageningen Acad. Publ. (EAAP Scientific Series No. 135), p. 147-160, ISBN–978-90-8686-232-0. MZE 0002701404

 

Michaličková M., Krupová Z., Krupa E. 2014. Determinants of economic efficiency in dairy cattle and sheep. In Slovak Journal of Animal Science, 47(1): 39-50. MZE 0002701404

 

Margetín M., Apolen D., Oravcová M., Vavrišinová K., Peškovičová D., Luptáková L., Krupová Z., Bučko O., Blaško J. 2014. Fatty acids profile of intramuscular fat in light lambs traditionally and artificially reared. J. of Central European Agriculture, 15(1): 117-129. (v SCOPUS)

 

Michaličková M., Krupová Z., Polák P., Heténiy L., Krupa E. 2014. Development of competitiveness and its determinants in Slovak dairy farms. Agricultural economics, 60(2): 82-88. MZERO0714

 

Koleno A., Huba J., Krupová Z., Michaličková M., Debrecéni O. 2014. The modelling of production and economic indicators in suckler cows herds. In: Journal of Agricultural Science and Technology A, 4(1): 93-101.

 

Svitáková, A., Schmidová, J., Veselá, Z., Vostrý, L. 2014. Genetická propojenost mez stády masného skotu. Zpravodaj ČSCHMS, roč. 21, č. 1, s. 44 – 45 QJ1310184

Novotná, A., Svitáková, A., 2014, Předpověď plemenných hodnot a jejich návaznost na šlechtění, Jezdectví, roč. 62, č. 3, s. 58-61, ISSN 1210-5406 MZE 0002701404

 

Pejosová, A., Vostrý, L., 2014, Předpověď plemenných hodnot skokové výkonnosti koní a jejich spolehlivosti, Náš chov, roč. 2014, č. 1, ISSN 0027-8068 MZE 0002701404

 

Malát, K., Veselá, Z., Svitáková, A., Vostrý, L.: Novinky ve šlechtění masných plemen skotu. Náš chov, 2014, č. 1, s 55 – 58.

Zavadilová, L., Štípková, M. & Svitáková, A. Mastitida u dojnic – genetické vztahy k dalším znakům. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 2, s.54-55. 

Krupa E., Wolf J., Wolfová M. 2014. Genetické parametry pro produkční a reprodukční ukazatele mateřských plemen prasat. Náš chov, 74(1): 70-71. QJ1310109

Krupová Z: Ekonomické poradenství pro chovatele ovcí. 2014. Náš chov, 74(3): 10-11.

Michaličková M.,  Krupová Z., Krupa E., Koleno A. 2014. Ekonomika výkrmu býkov v roku 2012 v  súbore hodnotených podnikov. AGROmagazín, 16(1): 12-13. MZE 0002701404. 

Krupová Z., Krupa E., Michaličková M. 2014. Vývoj ekonomiky v chove dojných oviec v rokoch 2010 až 2012. Chov oviec a kôz, 34(1): 4-6. MZE 0002701404.

Michaličková M., Krupová Z., Krupa E., Vostrý L., Svitáková A. 2014. Zvýšení tržeb z telat – základ zlepšení ekonomiky chovu krav bez tržní produkce mléka. Zpravodaj ČSCHMS, 1: 40-41. MZE 0002701404

Michaličková M., Krupová Z., Krupa E., Svitáková A. 2014. Ekonomické výsledky chovu krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 74(5): 41-43. MZERO0714

Borys B., Dymnicki E., Sloniewska D., Milerski M., Klopotek E. Influence of separation from lambs and litter size on milk yield and mik composition in Kołuda ewes. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10 (2014), 2, 19-28. MZE RO0714

Krupa E. Krupová Z. Žáková E. Genetická diverzita čtyř plemen prasat chovaných v ČR. Náš chov, 2014, 8:49-50. QJ1310109

Michaličková M., Krupová Z., Krupa E.: Ekonomika dojčiacich kráv v roku 2013: Pretrvávajúce červené čísla. AGROmagazín, 2014,  8:48-49,  MZERO0714

 

Čermáková, J., Kudrna, V., Joch, M., Schmidová, J., Svitáková, A. 2014. Zkrácená doba stání na sucho a její vliv na zdraví mléčné žlázy a telat. Veterinářství, roč. 64, č. 1, s. 29-33

 

Schmidová, J. Chov ovcí ve Slovinsku. Náš chov, 2014, č. 2, s. 41-42.

Svitáková, A., Schmidová, J., Veselá, Z., Vostrý, L. 2014. Genetická propojenost mez stády masného skotu. Zpravodaj ČSCHMS, roč. 21, č. 1, s. 44 – 45

Michaličková M., Záhradník M., Krupová Z., Huba J. 2014. Ekonomika výroby mlieka v roku 2013: Nárast cien zmierňoval straty. In: Agromagazín, 16(9): 12-13. MZERO0714

 

Metodiky

 

Novotná, A., Svitáková, A., Vostrý, L., 2014, Metodika předpovědi plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných koní, Certifikovaná metodika, VUZV Uhříněves, Praha Uhříněves, ISBN 978-80-7403-116-8 MZE 0002701404

Bauer J., Vostrý L., Přibyl J. 2014. Odhad spolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot. Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves, 31s., ISBN 978-80-7403-120-5. QI111A167

Krupa E., Wolf J., Wolfová M., Žáková E. Odhad plemenné hodnoty prasat plemen České bílé ušlechtilé a Česká landrase. VÚŽV v.v.i. Praha, 2014, 17 s., ISBN 978-80-7403-125-0. QJ1310109

Přibyl, J. Bauer, j., Krupa, E., Krupová, Z., Milerski, M., Novotná, A., Pešek,  P., Přibylová,  J., Schmidová, J., Svitáková, A., Veselá, Z., Vostrá Vydrová, H., Vostrý, L., Zavadilová, L., Žáková, E. (2014) Genetic evaluation by Linear Models using own algorithms and standard software. Certifikovaná metodika, VÚŽV Uhříněves. ISBN: 978-80-7403-128-1. Str. 55.