Menu
Publikační činnost
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Publikační činnost
Fulltext:     - s diakritikou Rok:
Autor:
Kategorie:  
Oddělení:


Přehled publikační aktivity zahrnuje publikace našich pracovníků vydané od roku 2000. Publikace jsou členěny podle kategorií RIV (Rejstřík informací o výsledcích vědy a výzkumu) do následujících skupin:
  • Vědecké publikace impaktované
  • Patenty
  • Certifikované metodiky, software
  • Články v databázi SCOPUS
  • Monografie, brožury, knihy, kapitoly v knize
  • Příspěvky ve sbornících
  • Články v odborných časopisech
  • Užitný vzor, prototyp, právní norma
  • Ostatní..

Příslušnou kategorii zvolte prosím výběrem z menu. Stejným způsobem (volbou z menu) lze vyhledávat podle roku vydání. Další možností je vyhledávání podle slova v textu názvu publikace nebo názvu časopisu.