Menu
Rada instituce

Rada instituce

Předseda 

 
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
   

Místopředseda 

 
Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
   

Členové 

 
Dr. Ing. Pavel Čermák
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha  
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Mendelova univerzita v Brně  
Ing. Josef Fulka, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Václav Jambor, CSc.
NutriVet s.r.o., Pohořelice
Ing. Emil Krupa, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.
Svaz chovatelů holštýnského skotu, z.s.  Hradištko
Ing. Miroslav Rozkot, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Jana Rychtářová, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha  
Ing. Zdeněk Volek, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Jiří Zelenka
Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, a. s.