Menu
Odborní garanti
Hlavni >> Aktivity ústavu >> SEUROP >> Odborní garanti


ODBORNÍ GARANTI:

Klasifikace JUT prasat              Klasifikace JUT skotu

Doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc.        Ing. Luděk Bartoň, PhD.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

 

 

ORGANIZAČNÍ  GARANTI KURZŮ:

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášky do odborné přípravy (základní i doplňkový kurz)

Klasifikace JUT prasat                                                                                      Klasifikace JUT skotu

     Ing. Libor David, Ph.D.                                                                           Ing. Daniel Bureš, Ph.D.

tel.  267 009 576                                                                                                     267 009 659             
                                                                              

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

 

Kontaktní adresa pro zaslání žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti na MZe ČR:

Ing. Mgr. Zděněk Slonek 

 Oddělení potravinového řetězce
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor potravinářské výroby a legislativy
117 05, Praha 1, Těšnov 17

Telefon:
221 812 929,