Menu
Odborní garanti


ODBORNÍ GARANTI:

Klasifikace JUT prasat              Klasifikace JUT skotu

Doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc.        Ing. Luděk Bartoň, PhD.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

 

 

ORGANIZAČNÍ  GARANTI KURZŮ:

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášky do odborné přípravy (základní i doplňkový kurz)

Klasifikace JUT prasat      Klasifikace JUT skotu

Ing. Libor Vališ, Ph.D.           Ing. Daniel Bureš, Ph.D.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

 

Kontaktní adresa pro zaslání žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti na MZe ČR:

Ing. Pavel Trčka 

referent oddělení evropských standardů
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor dozoru nad trhem s potravinami
117 05, Praha 1, Těšnov 17
Telefon:
221 813 013, 602 782 531
">