Menu
Seznam nařízení - Seurop
Hlavni >> Aktivity ústavu >> SEUROP >> Seznam nařízení - Seurop


SEZNAM V SOUČASNOSTI PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH NAŘÍZENÍ

Seznam příslušných zákonů a vyhlášek ČR a EU

Česká republika:

 • Zákon č 316/2004 Sb o potravinách a tabákových výrobcích
 • Vyhláška MZe ČR č. 194/2004 Sb. a Vyhl. MZe ČR č. 324/2005 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
  (Plné znění předpisů lze nalézt na www.mvcr.cz/sbirka/index.html)

Evropská unie:

Nařízení zaměřená na klasifikaci dospělého skotu:

 • Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81
 • Nařízení Komise (EHS) č. 2930/81
 • Nařízení Rady (EHS) č. 1186/90
 • Nařízení Komise (EHS) č.344/91
 • Nařízení Rady (EHS) č. 1026/91
 • Nařízení Komise (ES) č. 2237/91
 • Nařízení Komise (ES) č. 2191/93
 • Nařízení Komise (ES) č. 1215/2003
 • Nařízení Rady (EHS) č.103/2006
 • Nařízení Rady (EHS) č.1183/2006
 • Nařízení Rady (EHS) č.700/2007

Nařízení zaměřená na klasifikaci jatečných těl prasat:

 • Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84
 • Nařízení Rady (ES) č. 3513/93
 • Nařízení Komise č. 2967/85
 • Nařízení Komise č. 3127/94

(Plné znění uvedených předpisů lze nalézt na www.europa.eu.int/eur-lex/)