buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam nařízení - Seurop
Hlavni >> Aktivity ústavu >> SEUROP >> Seznam nařízení - Seurop


SEZNAM V SOUČASNOSTI PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH NAŘÍZENÍ

Seznam příslušných zákonů a vyhlášek ČR a EU

Česká republika:

 • Zákon č 316/2004 Sb o potravinách a tabákových výrobcích
 • Vyhláška MZe ČR č. 194/2004 Sb. a Vyhl. MZe ČR č. 324/2005 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
  (Plné znění předpisů lze nalézt na www.mvcr.cz/sbirka/index.html)

Evropská unie:

Nařízení zaměřená na klasifikaci dospělého skotu:

 • Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81
 • Nařízení Komise (EHS) č. 2930/81
 • Nařízení Rady (EHS) č. 1186/90
 • Nařízení Komise (EHS) č.344/91
 • Nařízení Rady (EHS) č. 1026/91
 • Nařízení Komise (ES) č. 2237/91
 • Nařízení Komise (ES) č. 2191/93
 • Nařízení Komise (ES) č. 1215/2003
 • Nařízení Rady (EHS) č.103/2006
 • Nařízení Rady (EHS) č.1183/2006
 • Nařízení Rady (EHS) č.700/2007

Nařízení zaměřená na klasifikaci jatečných těl prasat:

 • Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84
 • Nařízení Rady (ES) č. 3513/93
 • Nařízení Komise č. 2967/85
 • Nařízení Komise č. 3127/94

(Plné znění uvedených předpisů lze nalézt na www.europa.eu.int/eur-lex/)