Menu
Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců

vojtěška

Výzkumný tým se zabývá nutriční hodnotou krmiv, jejich stravitelností a degradovatelností v bachoru přežvýkavců. Ke stanovení jsou využívány a vyvíjeny postupy enzymatické, in vitro, in sacco. Je zkoumána rychlost degradace frakcí vlákniny, poměr stravitelného ku nestravitelnému podílu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a vztah parametrů degradovatelnosti NDF z pohledu termínu sklizně pícnin. Oddělení přispělo k modernizaci systému hodnocení energie a dusíkatých látek krmiv pro přežvýkavce a pro koně. Ověřovány jsou technologické postupy konzervace píce silážováním a vliv chemických a biologických přípravků na kvalitu konzervovaných krmiv.

 

 

Vědecké publikace s IF:

 • SALES, J. Effects of access to pasture on performance, carcass composition, and meat quality in broilers: A meta-analysis. Poultry Science, 2014, roč. 93, s. 1523-1533.
 • SALES, J. Quantification of the effects of castration on carcass and meat quality of sheep by meta-analysis. Meat Science, 2014, roč. 98, s. 858-868.
 • BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTRBA, R. & SALES, J. Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions. Meat Science, 2014, roč. 96, s. 346-352
 • SALES, J., HOMOLKA, P. & KOUKOLOVÁ, V. Prediction of Energy Digestibility of Hays in Horses. Journal of Equine Veterinary Science , 2013, roč. 33, s. 719-725.
 • RAMIN, M., KRIZSAN, S.J., JANČÍK, F. & HUHTANEN, P. Short communication: Measurements of methane emissions from feed samples in filter bags or dispersed in the medium in an in vitro gas production system. Journal of Dairy Science, 2013, roč. 96, s. 4643-4646.

 • KRISZAN, S.J., JANČÍK, F., RAMIN, M. & HUHTANEN, P. (2013): Comparison of some aspects of the in situ and in vitro methods in evaluation of neutral detergent fiber digestion. Journal of Animal Science, roč. 91, s. 838-847.
 • SALES, J. (2013): Effects of Pharmacological Concentrations of Dietary Zinc Oxide on Growth of Post-weaning Pigs: A Meta-analysis. Biological Trace Element Research, roč. 152, s. 343-349.
 • SALES, J. & KOTRBA, R. Meat from wild boar (Sus scrofa L.)(2013): A review. Meat Science, roč. 94, s. 187-201.
 • BARTOŇ, L., BUREŠ, D., HOMOLKA, P., JANČÍK, F., MAROUNEK, M. & ŘEHÁK, D. (2013):Effects of long-term feeding of crude glycerine on performance, carcass traits, meat quality, and blood and rumen metabolites of finishing bulls. Livestock Science, roč. 155, s. 53-59.
 • KUBELKOVÁ, P., JALČ, D., HOMOLKA, P. & ČERMÁK, B. (2013): Effect of dietary supplementation with treated amaranth seeds on fermentation parameters in an artificial rumen. Czech Journal of Animal Science, roč. 58, s. 159-166.
 • HOMOLKA, P., KOUKOLOVÁ, V., PODSEDNÍČEK, M. & HLAVÁČKOVÁ, A. (2012): Nutritive value of red clover and lucerne forages for ruminants estimated by in vitro and in vivo digestibility methods. Czech Journal of Animal Science, roč. 57, s. 454-468.
 • SALES, J. (2012): A review on the use of indigestible dietary markers to determine total tract apparent digestibility of nutrients in horses. Animal Feed Science and Technology, roč. 174, s. 119-130.
 • SALES, J., JANČÍK, F. & HOMOLKA, P. (2012): Quantifying differences in total tract nutrient digestibilities between goats and sheep. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, roč. 96, s. 660-670.
 • JANČÍK, F., KOUKOLOVÁ, V., HOMOLKA, P. & HAMAN, J. (2012): Comparison of analyses to predict ruminal fibre degradability and indigestible fibre in temperate grass silages. South African Journal of Animal Science, roč. 41, s. 297-308.
 • TYROLOVÁ, Y. & VÝBORNÁ, A. (2011): The effects of wilting and biological and chemical additives on the fermentation process in field pea silage. Czech Journal of Animal Science, roč. 56, s. 427-432.
 • JANČÍK, F., RINNE, M., HOMOLKA, P., ČERMÁK, B., HUHTANEN, P. (2011): Comparison of methods for forage digestibility determination. Animal Feed Science and Technology, roč. 169, s. 11-23.
 • SALES, J. & JANČÍK, F. (2011): Effects of dietary chromium supplementation on performance, carcass characteristics, and meat quality of growing-finishing swine: A meta-analysis. Journal of Animal Science, roč. 89, s. 4054-4064.
 • SALES, J. (2011): Effects of Saccharomyces cerevisiae supplementation on ruminal parameters, nutrient digestibility and growth in sheep: A meta-analysis. Small Ruminant Research, roč. 100, s. 19-29.
 • SALES, J. & KOUKOLOVÁ, V. (2011): Dietary vitamin E and lipid and color stability of beef and pork: Modeling of relationships. Journal of Animal Science, roč. 89, s. 2836-2848.
 • Sales, J., Homolka, P. (2011): A meta-analysis of the effects of supplemental dietary fat on protein and fibre digestibility in the horse. Livestock Science, 136, 55-63.
 • Sales, J. (2011): A meta-analysis of the effects of dietary betaine supplementation on finishing performance and carcass characteristics of pigs. Animal Feed Science and Technology, 165, 68-78.
 • Jančík, F., Rinne, M., Homolka, P., Čermák, B., Huhtanen P. (2011): Comparison of methods for forage digestibility determination. Animal Feed Science and Technology, In Press, Corrected Proof, Available online 12 June 2011, doi:10.1016/j.anifeedsci.2011.05.003.
 • Jančík, F., Koukolová, V., Homolka, P. (2010): Ruminal degradability of dry matter and neutral detergent fibre of grasses. Czech J. Anim. Sci., roč. 55, s. 359-371.
 • Koukolová, V., Homolka, P., Koukol, O., Jančík, F. (2010): Nutritive value of Trifolium pratense L. for ruminants estimated from in situ ruminal degradation of neutral detergent fibre and in vivo digestibility of organic matter and energy. Czech J. Anim. Sci., roč. 55, s. 372-381.
 • Richter, M., Svobodová, J., Křížová, L., Třináctý, J., Homolka, P. (2010): Effect of duodenal infusions of leucine on milk yield and plasma amino acids in dairy cows. Czech J. Anim. Sci., roč. 55, s. 351-358.
 • Sales, J., Homolka, P. & Koukolová, V. (2010): Effect of dietary rumen-protected choline on milk production of dairy cows: A meta-analysis. Journal of Dairy Science, roč. 93, s. 3746-3754.
 • Koukolová V., Weisbjerg M.R., Homolka P., Kobes M., (2009): The effects of altitude and harvest time on the feed value of extensive mountain pastures. Journal of Agrobiology. 26, 101-112.
 • Jalč D., Váradyová Z., Lauková A., Homolka P., Jančík F. (2009): Effect of inoculated corn silage on rumen fermentation and lipid metabolism in an artificial rumen (RUSITEC). Animal Feed Science and Technology. 152, 256-266.
 • Jalč D., Lauková A., Pogány Simonová M., Váradyová Z., Homolka P. (2009): Bacterial inoculant effects on corn silage fermentation and nutrient composition. The Asian-Australasian Journal of Animal Science. 22 (7), 977-983.
 • Jalč D., Lauková A., Váradyová Z., Homolka P., Koukolová V. (2009): Effect of inoculated grass silages on rumen fermentation and lipid metabolism in an artificial rumen (RUSITEC). Animal Feed Science and Technology. 151, 55-64.
 • Jančík F., Koukolová V., Kubelková P., Čermák B. (2009): Effects of grass species on ruminal degradability of silages and prediction of dry matter effective degradability. Czech J. Anim. Sci. 54, 315-323.
 • Jalč D., Lauková A., Simonová M., Váradyová Z., Homolka P. (2009): The use of bacterial inoculatns for grass silage: their effects on nutrient composition and fermentation parameters in grass silages. Czech Journal of Animal Science. 54 (2), 83-90.
 • Homolka P., Koukolová V., Němec Z., Mudřík Z., Hučko B., Sales J. (2008): Amino acid contents and intestinal digestibility of lucerne in ruminants as influenced by growth stage. Czech J. Anim. Sci. 53 (12), 499-505.
 • Jančík F., Homolka P., Čermák B., Lád F. (2008): Determination of indigestible neutral detergent fibre contents of grasses and its prediction from chemical composition. Czech Journal of Animal Science. 53 (3), 128-135.
 • Tyrolová, Y., Výborná, A. (2008): Effect of the stage of maturity on the leaf percentage of lucerne and the effect of additives on silage characteristics. Czech Journal of Animal Science,roč. 53, č.8: 330-335
 • Weisbjerg M. R., Koukolová V., Lund P. (2007): Rate of NDF degradation. Journal of Animal and Feed Sciences. 16, Suppl. 2, 151-155.
 • Homolka P., Harazim J., Třináctý J. (2007): Nitrogen degradability and intestinal digestibility of rumen undegraded protein in rapeseed, rapeseed meal and extracted rapeseed meal. Czech Journal of Animal Science. 52 (11), 378-386.
 • Třináctý J., Richter M., Homolka P., Rabišková M., Doležal P. (2005): Comparison of apparent and true digestibility of nutrients determined in dairy cows either by the nylon capsule or in vivo metod. Czech Journal of Animal Science. 50 (9), 402-410.
 • Forejtová J., Lád F., Třináctý J., Richter M., Gruber L., Doležal P., Homolka P., Pavelek L. (2005): Comparison of organic matter digestibility determined by in vivo and in vitro methods. Czech Journal of Animal Science. 50 (2), 47-53.

Metodiky

 • LOUČKA, R. & TYROLOVÁ, Y. Správná praxe při silážování kukuřice. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013
 • Tyrolová, Y. (2012): Silážování hrachu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Certifikovaná metodika, ISBN 978-80-7403-103-8, Osvědčení MZe č. 17210/2012-10.
 • Jančík, F., Homolka, P. & Koukolová, V. (2010): Predikce parametrů charakterizujících bachorovou degradaci sušiny u travních siláží. Certifikovaná metodika, ISBN 978-80-7403-054-3, Osvědčení Mze č. 17210/2010-4.
 • Koukolová, V., Koukol O., Homolka P., Jančík F. (2010): Bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnost organické hmoty jetele lučního. Certifikovaná metodika. 25 p. ISBN 978-80-7403-041-3.
 • Koukolová V., Homolka P. (2010): Krmná hodnota horských trvalých travních porostů v průběhu vegetační sezóny. Certifikovaná metodika. 33 p. ISBN 978-80-7403-057-4.
 • Tyrolová, Y., Výborná, A., (2010): Konzervanty v silážích. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7403-071-0,Osvědčení Mze č. 17210/2010-12.
 • Tománková, O., Homolka, P., (2010): Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru přežvýkavců kombinovanou metodou. Certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7403-063-5. osvědčení Mze č. 17210/2010-16.
 • Tyrolová, Y., Výborná, A. (2009): Silážování lupiny bílé, Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 26 s., ISBN 978-80-7403-040-6, Osvědčení 17210/2009-8
 • Jančík F., Homolka P., Koukolová V. (2009): Stanovení parametrů degradovatelnosti a stravitelnosti sušiny a vlákniny trav na základě chemického složení. Certifikovaná metodika. 27 p. ISBN 978-80-7403-029-1
 • Tománková O., Homolka P. (2009): Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru in vitro metodou. Metodika, ISNB 978-80-7403-036-9, 22 s 
 • Tyrolová Y., Výborná A. (2008): Hodnocení hybridů kukuřice dlouhodobě testovaných v řepařské výrobní oblasti. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 36 s., ISBN 978-80-7403-022-2
 • Homolka P., Koukolová V., Kudrna V., Jančík F., Skřivanová V. (2008): Využití lupiny ve výživě skotu. Metodika. 25 p. ISBN 978-80-7403-006-2.
 • Koukolová V., Homolka P. (2008): Hodnocení stravitelnosti neutrálně-detergentní vlákniny ve výživě skotu. Metodika. 29 p. ISBN 978-80-7403-016-1.
 • Jančík F., Homolka P., Koukolová V. (2008): Optimální termín sklizně trav z pohledu trávení buněčné stěny. Metodika. 33 p. ISBN 978-80-7403-011-6.
 • Tománková O., Homolka P. (2008): Predikce bachorové degradovatelnosti dusíkatých látek krmiv enzymaticky s bromelainem. Metodika, ISNB 978-80-7403-012-3, 20 s.
 • Homolka P., Koukolová V., Kudrna V., Jančík F., Skřivanová V. (2008): Využití lupiny ve výživě skotu. Metodika, Praha Uhříněves:VÚŽV, v.v.i., 25 s. ISBN 978-80-7403-007-3

Užitný vzor

 • LOUČKA, R. Souprava na protiperforační ochranu silážních fólií. 2013. Užitný vzor, CZ 26057 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • LOUČKA, R. Přídavné aplikační zařízení na rám u dusače píce. 2013. Užitný vzor, CZ 26059 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • LOUČKA, R. Přídavné zařízení na dusač píce pro zvýšení jeho hmotnosti. 2013. Užitný vzor, CZ 26058 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • LOUČKA, R. & JAMBOR, V. Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. 2012. Užitný vzor, CZ 23148 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.
 • LOUČKA, R. & JAMBOR, V. Nosič kapslí na stanovení enzymatické stravitelnosti organické živiny krmiva. 2011. Užitný vzor, CZ 22979 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.
 • Loučka, R. (2011): Podstavec pod balíky sena a slámy. 2011. Užitný vzor, CZ 21680 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

Patent

 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha 10-Uhříněves, CZ, NutriVet s.r.o., Pohořelice, CZ , . Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. Původce vynálezu: LOUČKA, R. & JAMBOR, V, . Patentový spis 303098.