Menu
Skupina Projekt QI101A166

Projekt je řešen v rámci NAZV MZe ČR.

Cílem projektu je rozvoj reprodukčních biotechnologií v chovu a šlechtění prasat.

Na řešení projektu se podílí:

VÚŽV v.v.i.

VÚVeL v.v.i.

KVD FAPPZ ČZU Praha

ÚŽFG AV ČR v.v.i.

Doba řešení projektu: 2010-2014

 

Project is supported by Czech Ministry of Agriculture.

The aim of the project is development of biotechniques which can be used for pig breeding.

Subjects participating in project:

VÚŽV v.v.i.

VÚVeL v.v.i.

KVD FAPPZ ČZU Praha

ÚŽFG AV ČR v.v.i.

Time schedule: 2010-2014