buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Vědecký výbor
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Vědecký výbor

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat byl ustaven 24.7.2002 při Výzkumném ústavu živočišné výroby v souladu s usnesením vlády č. 1320/2001 ke „Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR“. Činnost vědeckého výboru byla zařazena mezi hlavní činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby.

 

Složení Vědeckého výboru výživy zvířat:

Předseda: 
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,

Místopředseda:
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,

Členové:
doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,
Ing. Václav Kudrna, CSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,
MVDr. Petr Mičan  Hustopeče u Brna,   
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
cz
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, z

doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze, z 
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Ing. Bohumír Šimerda Delacon Biotechnic ČR,  
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze, z
Dr. Ing. Pavel Tvrzník  Mikrop Čebín, a.s.,  
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.  Mendelova univerzita v Brně,

Tajemnice:
Ing. Yvona Tyrolová
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves,

Činnost výboru:

Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní rizika krmiv a jednotlivých složek krmiv. Členové vypracovávají expertní studie, které reagují na aktuální problematiku ve výrobě krmiv a výživě zvířat. Studie musí zahrnovat veškeré poznatky, které jsou o dané problematice ve vědeckém světě známy. Některé studie představují také výsledky vlastních experimentálních pokusů. Vše musí být napsáno nezávislým, objektivním způsobem a srozumitelně.

Stanoviska Vědeckého výboru výživy zvířat reagují na dotazy kladené Koordinační skupinou pro bezpečnost potravin (KS) nebo jsou reakcí na aktuální problémy týkající se bezpečnosti krmiv a výživy zvířat. Koordinační skupina je stálým poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin. Za svou činnost je odpovědná ministru zemědělství. Poradním orgánem KS je Vědecký výbor výživy zvířat.

VVVZ také zpracovává podklady pro stanoviska ČR k materiálům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Posláním EFSA je především poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a zajistit propojení organizací členských států. Dále EFSA poskytuje informace poslancům Evropského parlamentu.

Přehled hlavní činnosti

Expertní studie:

2002

  • Vytvoření databáze informací (za posledních cca 10 let) o legislativě ČR a EU, týkající se identifikace rizik a bezpečnosti potravin
  • Identifikace a vyhodnocení možných rizik souvisejících s bezpečností krmiv a návrhy na jejich řešení
  • Cizorodé látky v krmivech a potravinových řetězcích – analýza minulého období a prognóza do dalších let

2003

  • Možnosti náhrady antibiotických stimulátorů růstu ve výživě zvířat
  • Dopad následků záplav na výrobu krmiv a návrh opatření
  • Vědecký názor na používání GMO ve výživě zvířat
  • Zaměnitelnost krmiv v návaznosti na zákaz krmného požití masokostní moučky
  • Používání stopových prvků ve výživě zvířat ve vazbě na užitkovost zvířat a životní prostředí
  • Zhodnocení situace ve výrobě krmiv a jejich skladování v zemědělských závodech
  •  Využívání odpadních a vedlejších produktů ve výživě zvířat

2004

2005

2006

 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Konference:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Odkazy: