Menu
Vydavatelská činnost
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Vydavatelská činnost

Vydavatelská činnost

 

 

 Seznam všech nabízených publikací

 

 

Roční zprávy
Ročenky a výroční zprávy jsou ke stažení ve formátu "pdf".

 

 

Časopisy
Časopisy vydávané VÚŽV, v.v.i.

         
 

Metodické listy
Metodické listy vychází ve VÚŽV, v.v.i. od r. 2003. Jsou zaměřeny na řešení konkrétních problémů a fomulovány jednoznačně pro aplikaci v chovatelské, poradenské, projektové a pedagogické praxi.

Všechny tituly je možné objednat nebo stáhnout ve formátu *.pdf.

   

Metodiky pro praxi
Metodiky vycházejí z akutálního řešení výzkumných projektů, grantů a záměrů. Seznamují odbornou veřejnost s dosavadním stupněm poznání a možností jeho aplikace v praxi.

Metodiky je možné objednat nebo stáhnout ve formátu *.pdf.