Menu
Vydavateská činnost

Nabídka publikací

název:    - s diakritikou    rok: kategorie:

2017 Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu
Ing. Jan Syrůček, Ing. Lenka Krpálková, Ph.D., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Ing. Mojmír Vacek, CSc.
2017 Předpověď genomických plemenných hodnot pro plodnost u dojeného skotu
Ing. Petr Pešek, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D.
2017 Zvýšení obsahu zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v mléce koz zkrmováním mikrořas
doc. Ing. Milena Fantová CSc., Ing. Klára Michnová-Novotná, Ing. Lenka Nohejlová
2017_Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti
Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Jiří Bauer, Ph.D., MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Ing. Lenka Krpálková, Ph.D., Ing. Eva Kašná, Ph.D., Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
2016 Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech
prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
2016 Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu
Ing. Alena Svitáková, Ing. Michaela Brzáková, Ing. Emil Krupa, Ph.D.
2016 Metodika lineárního popisu vemen u ovcí
Ing. Michal Milerski, Ph.D., Ing. Jitka Schmidová
2016 Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu
Ing. Alena Svitáková, Ing. Michaela Brzáková, Ing. Emil Krupa, Ph.D.
2015 Genetická propojenost mezi stády mateřských plemen prasat
Ing. Eliška Žáková, Ph.D., Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.
2015 Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému
Ing. Marie Koukolová, Ing. Veronika Koukolová, Ph.D., doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
2015 Chov slepic na pastvě zvyšuje obsah vitaminů a karotenoidů ve vejcích
prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.
2015 Prevence ztrát novorozených selat
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., Ing. Eva Václavková, Ph.D., MVDr. Petr Daněk, CSc., Ing. Miroslav Rozkot, CSc.
2015 Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského koně
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Hana Vostrá Vydrová, prof. Ing. Bc. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., Ing. Jitka Schmidová, Ing. Jiří Bauer, Ph.D.
2014 Genetic evaluation by linear models using own algorithms and standard software
J. Přibyl, J. Bauer, E. Krupa, Z. Krupová, M. Milerski, A. Novotná, P. Pešek, J. Přibylová, J. Schmidová, A. Svitáková, Z. Veselá, H. Vostrá Vydrová, L. Vostrý, L. Zavadilová, E. Žáková
2014 Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat
Ing. Gabriela Malá, Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 139