Menu
Vydavateská činnost

Nabídka publikací

název:    - s diakritikou    rok: kategorie:

2017 Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu
Ing. Jan Syrůček, Ing. Lenka Krpálková, Ph.D., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Ing. Mojmír Vacek, CSc.
2017 Předpověď genomických plemenných hodnot pro plodnost u dojeného skotu
Ing. Petr Pešek, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D.
2017 Zvýšení obsahu zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v mléce koz zkrmováním mikrořas
doc. Ing. Milena Fantová CSc., Ing. Klára Michnová-Novotná, Ing. Lenka Nohejlová
2017_Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti
Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Jiří Bauer, Ph.D., MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Ing. Lenka Krpálková, Ph.D., Ing. Eva Kašná, Ph.D., Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
2016 Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech
prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
2016 Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu
Ing. Alena Svitáková, Ing. Michaela Brzáková, Ing. Emil Krupa, Ph.D.
2016 Metodika lineárního popisu vemen u ovcí
Ing. Michal Milerski, Ph.D., Ing. Jitka Schmidová
2015 Genetická propojenost mezi stády mateřských plemen prasat
Ing. Eliška Žáková, Ph.D., Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.
2015 Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému
Ing. Marie Koukolová, Ing. Veronika Koukolová, Ph.D., doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
2015 Chov slepic na pastvě zvyšuje obsah vitaminů a karotenoidů ve vejcích
prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.
2015 Prevence ztrát novorozených selat
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., Ing. Eva Václavková, Ph.D., MVDr. Petr Daněk, CSc., Ing. Miroslav Rozkot, CSc.
2015 Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského koně
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Hana Vostrá Vydrová, prof. Ing. Bc. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., Ing. Jitka Schmidová, Ing. Jiří Bauer, Ph.D.
2014 Genetic evaluation by linear models using own algorithms and standard software
J. Přibyl, J. Bauer, E. Krupa, Z. Krupová, M. Milerski, A. Novotná, P. Pešek, J. Přibylová, J. Schmidová, A. Svitáková, Z. Veselá, H. Vostrá Vydrová, L. Vostrý, L. Zavadilová, E. Žáková
2014 Obecné zásady dezinfekce v chovech hospodářských zvířat
Ing. Gabriela Malá, Ph.D., doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
2014 Odhad plemenné hodnoty pro prasata plemen České bílé ušlechtilé a Česká landrase
Ing. Emil Krupa, Ph.D., Dr. rer. nat. Jochen Wolf, DrSc., Ing. Marie Wolfová, Ph.D., Ing. Eliška Žáková, Ph.D.
2014 Odhad spolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot
Ing. Jiří Bauer, Ph.D., doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.
2014 Předpověď plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných koní
Ing. Alexandra Novotná, Ing. Alena Svitáková, doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
2014 Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete
Ing. Anne Dostálová; Ing. Milan Koucký, CSc.; Ing. Libor Vališ, Ph.D.; Josef Sklenář

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 90