buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
1951 - 2011

 

60 let VÚŽV


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi si v roce 2011 připoměl 60 let od svého založení. K tomuto jubileu pořádal v průběhu roku řadu akcí - seminářů, konferencí a prezentací.

Završením cyklu akcí k 60letému jubileu byl Den otevřených dveří dne 13. října 2011. Den byl zahájen slavnostním zasedáním Rady instituce, Dozorčí rady a pozvaných hostí z MZe, spolupracujících institucí, univerzit, chovatelských vazů, Agrární komory a dalších. Pro zájemce z řad současných i bývalých zaměstnanců a veřejnosti otevřeny prostory ústavu a jeho experimentálního zázemí s možností prohlídky s odborným výkladem.

prezentace prof Skřivanové.pdf

Byl zpracován a vydán "Almanach" k 60. výročí vzniku Výzkumného ústavu živočišné výroby.

VUZV_1951-2011.pdf


Byla také vydána publikace - příloha časopisu Náš chov.

 VUZV_2007-2011.pdf

 Dne 20. října 2011 se sukutečnilo ve VÚŽV,v.v.i. setkání současných i bývalých zaměstnanců.