Menu
1951 - 2011

 

60 let VÚŽV


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi si v roce 2011 připoměl 60 let od svého založení. K tomuto jubileu pořádal v průběhu roku řadu akcí - seminářů, konferencí a prezentací.

Završením cyklu akcí k 60letému jubileu byl Den otevřených dveří dne 13. října 2011. Den byl zahájen slavnostním zasedáním Rady instituce, Dozorčí rady a pozvaných hostí z MZe, spolupracujících institucí, univerzit, chovatelských vazů, Agrární komory a dalších. Pro zájemce z řad současných i bývalých zaměstnanců a veřejnosti otevřeny prostory ústavu a jeho experimentálního zázemí s možností prohlídky s odborným výkladem.

prezentace prof Skřivanové.pdf

Byl zpracován a vydán "Almanach" k 60. výročí vzniku Výzkumného ústavu živočišné výroby.

VUZV_1951-2011.pdf


Byla také vydána publikace - příloha časopisu Náš chov.

 VUZV_2007-2011.pdf

 Dne 20. října 2011 se sukutečnilo ve VÚŽV,v.v.i. setkání současných i bývalých zaměstnanců.