buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Název projektu:     - s diakritikou Rok:
Poskytovatel: Řešitel:

FP7-KBBE-2010-4 N°265686 Animal WelfAre Research in an enlarged Europe 2011-2014
QI111A166 Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví 2011-2014
QI101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat 2010-2014
QI111A199 Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí 2011-2014
7AMB13PLO28 Exprese kandidátních genů pro rozvoj svalové a tukové tkáně u skotu 2013-2014
QI111A167 Genomická selekce dojeného skotu 2011-2014
QJ1310002 Identifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů 2013-2017
QJ1210128 Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení 2012-2015
QI101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu 2010-2014
TA03011029 Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu 2013-2015
14-27925S Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat 2014-2016
QJ1310109 Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky 2013-2017
ProPIG Projekt core organic 2012-2014
13-03269S Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí? 2013-2015
QJ1310184 Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu 2013-2017
KEGA č 011SPU-4/2014 Transfer of innovative technologiesinto the educational process in thedimensions of the current needs of agriculture through university textbook 2014-2015
QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce) 2013-2017
QJ1210253 Využití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat 2012-2016
QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid 2012-2016
FP7-KBBE-2010-4 No 266213 Welfare indicators 2011-2015

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 21