Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Název projektu:     - s diakritikou Rok:
Poskytovatel: Řešitel:

FP7-KBBE-2010-4 N°265686 Animal WelfAre Research in an enlarged Europe 2011-2014
QI111A166 Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví 2011-2014
QI101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat 2010-2014
QI111A199 Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí 2011-2014
7AMB13PLO28 Exprese kandidátních genů pro rozvoj svalové a tukové tkáně u skotu 2013-2014
QI111A167 Genomická selekce dojeného skotu 2011-2014
QJ1310002 Identifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů 2013-2017
QJ1210128 Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení 2012-2015
QI101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu 2010-2014
TA03011029 Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu 2013-2015
14-27925S Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat 2014-2016
QJ1310109 Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky 2013-2017
ProPIG Projekt core organic 2012-2014
13-03269S Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí? 2013-2015
QJ1310184 Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu 2013-2017
KEGA č 011SPU-4/2014 Transfer of innovative technologiesinto the educational process in thedimensions of the current needs of agriculture through university textbook 2014-2015
QJ1310107 Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce) 2013-2017
QJ1210253 Využití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat 2012-2016
QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid 2012-2016
FP7-KBBE-2010-4 No 266213 Welfare indicators 2011-2015

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 21