Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
Číslo:QI111A166
Řešitel:Ing. Miroslav Rozkot , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Projekt byl zaměřen na vybrané problémy reprodukce prasat a odchovu prasat. Předností ukončeného projektu byl komplexní přístup k řešení výzkumného záměru, na kterém se podílelo 7 vzájemně kooperujících pracovišť. Projekt je rovněž charakterizován značným počtem publikací vypracovaných nad rámec projektového zadání, přičemž velké množství z těchto výstupů klade důraz na transfer výsledků přímo do chovatelské praxe a na komunikaci výsledků odborné vědecké veřejnosti.
Publikace:ROZKOT, M. & LUSTYKOVÁ, A. Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců. 2014. Užitný vzor, CZ 26931 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i..Internal link

FRYDRYCHOVÁ, S., LUSTYKOVÁ, A., VÁCLAVKOVÁ, E., LIPENSKÝ, J. & ROZKOT, M. Seasonal changes in fresh semen quality and freezability in boar semen  . Indian Journal of Animal Sciences , 2014, roč. 84, s. 643-646. Internal link

LIPENSKÝ, J., LUSTYKOVÁ, A., ROZKOT, M., VÁCLAVKOVÁ, E., PŘINOSILOVÁ, P., ŠÍPEK, J., KUNETKOVÁ, M. & KOPECKÁ, V. Základy hodnocení morfologicvkého obrazu spermií kance. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014.Internal link