Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Genomická selekce dojeného skotu
Číslo:QI111A167
Řešitel:Ing. Ludmila Zavadilová (Dědková), CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Pro dojený skot byly v souladu s celosvětovým vývojem a v návaznosti na naše chovatelské podmínky vytvořeny a následně poskytnuty chovatelským organizacím postupy pro odhad genomické plemenné hodnoty, a to jednokrokovou metodou, která vykázala lepší predikční schopnost ve srovnání s metodami dvoukrokovými. Současně byl navržen postup odhadu spolehlivosti genomických plemenných hodnot, využitelný jako rutinní metoda v praxi pro jednoznakové i víceznakové modely. Stanovení genomických plemenných hodnot bylo ověřováno u ukazatelů mléčné užitkovosti, somatických buněk a zevnějšku holštýnského skotu. Byla zjištěna vysoká korelace domácích genomických hodnot s genomickými plemennými hodnotami poskytovanými INTERBULLEM. Potvrdili jsme, že přidání celosvětových Interbullových údajů k domácímu hodnocení zvyšuje přesnost odhadu plemenných hodnot včetně genomických. V rámci výzkumu byly dále vyhodnoceny vlivy jednotlivých lokusů na užitkové vlastnosti.
Publikace:BAUER, J., VOSTRÝ, L. & PŘIBYL, J. Odhad spoolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014.Internal link

PŘIBYL, J., HAMAN, J., KOTT, T., PŘIBYLOVÁ, J., ŠIMEČKOVÁ, M., VOSTRÝ, L., ZAVADILOVÁ, L., ČERMÁK, V., RŮŽIČKA, Z., ŠPLÍCHAL, J., VERNER, M., MOTYČKA, J. & VONDRÁŠEK, L. Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, s. 151-159. Internal link

PŘIBYL, J., MADSEN, P., BAUER, J., PŘIBYLOVÁ, J., ŠIMEČKOVÁ, M., VOSTRÝ, L. & ZAVADILOVÁ, L. Contribution of domestic production records, Interbull estimated breeding values, and single nucleotide polymorphism genetic markers to the single-step genomic evaluation of milk production. Journal of Dairy Science, 2013, roč. 96, s. 1865-1873. Internal link