buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
Číslo:QI111A199
Řešitel:doc. Ing. Ivana Knížková , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:V rámci projektu byl zmapován výskyt parazitů v chovech ovcí v ČR a stanoveny druhy gastrointestinálních hlístic, plicních parazitů ovcí a také hlavní mezihostitelé těchto cizopasníků. Byly stanoveny hlavní epidemiologické faktory významně ovlivňující vývoj a přežitelnost exogenních stádií a nalezen genetický marker pro larvy s pozastaveným endogenním vývojem. Srnčí zvěř byla zjištěna jako potencionální zdroj endoparazitů v pastevních areálech ovcí. In vivo a in vitro testy prokázaly rezistenci gastrointestinálních hlístic ovcí na testovaná léčiva. Zvláště rozšířena je rezistence na léčiva benzimidazolového typu, ale problém je také u ivermektinů. Jediným účinným anthelmintikem je zatím moxidektin. Na základě zhodnocení všech dosažených výsledků byly stanoveny hlavní zásady preventivního systému, které jsou platné pro všechny typy chovů České republiky.
Publikace:LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., JANKOVSKÁ, I., KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P. & BORKOVCOVÁ, M. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí. Metodika, Praha: Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014.Internal link

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, Praha. Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid. Původce vynálezu: LUTVYNETS, A., LACHOUT, J., LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. . Patentový spis CZ 303946 B6. (2013)Internal link

LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., NAKOVSKÁ, I., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti vajíček škrkavek. 2013. Užitný vzor, CZ 24839 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita.Internal link