Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
Číslo:QI111A199
Řešitel:doc. Ing. Ivana Knížková , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:V rámci projektu byl zmapován výskyt parazitů v chovech ovcí v ČR a stanoveny druhy gastrointestinálních hlístic, plicních parazitů ovcí a také hlavní mezihostitelé těchto cizopasníků. Byly stanoveny hlavní epidemiologické faktory významně ovlivňující vývoj a přežitelnost exogenních stádií a nalezen genetický marker pro larvy s pozastaveným endogenním vývojem. Srnčí zvěř byla zjištěna jako potencionální zdroj endoparazitů v pastevních areálech ovcí. In vivo a in vitro testy prokázaly rezistenci gastrointestinálních hlístic ovcí na testovaná léčiva. Zvláště rozšířena je rezistence na léčiva benzimidazolového typu, ale problém je také u ivermektinů. Jediným účinným anthelmintikem je zatím moxidektin. Na základě zhodnocení všech dosažených výsledků byly stanoveny hlavní zásady preventivního systému, které jsou platné pro všechny typy chovů České republiky.
Publikace:LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., JANKOVSKÁ, I., KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P. & BORKOVCOVÁ, M. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí. Metodika, Praha: Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014.Internal link

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, Praha. Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid. Původce vynálezu: LUTVYNETS, A., LACHOUT, J., LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. . Patentový spis CZ 303946 B6. (2013)Internal link

LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., NAKOVSKÁ, I., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & JIROUTOVÁ, P. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti vajíček škrkavek. 2013. Užitný vzor, CZ 24839 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita.Internal link