Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Alternative housing systems for farrowing sows - know-how exchange, publication writing and new project preparation
Číslo:B/CZ0046/4/0004
Řešitel:RNDr. Gudrun Illmannová , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY MEZINÁRODNÍ
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Projekty, ve spolupráci českého (VÚŽV Uhříněves) a norského výzkumného ústavu (UMB Norwegian University of Life Sciences), se soustředily na faktory snižující mortalitu selat po porodu. Cestovní grant byl využit na psaní publikace. Hlavní závěr byl: zvýšení atraktivity hnízda nemá vliv na čas strávený selaty v hnízdě, ani nemá vliv na mortalitu selat. Blízkost selat u matky po porodu nezvyšuje pravděpodobnost zalehnutí selat. Boje a vokalizace selat neovlivnily mortalitu selat a hmotnostní přírůstek selat do 2. dne po porodu.
Publikace:MELIŠOVÁ, M., ILLMANNOVÁ, G., ANDERSEN, I. L., VASDAL, G. & HAMAN, J. Can sow pre-lying communication or good piglet condition prevent piglets from getting crushed?. Applied Animal Behaviour Science, 2011, roč. 134, s. 121-129. Internal link

BOZDĚCHOVÁ, B. ILLMANNOVÁ, G., ANDERSEN, I.L., HAMAN, J. & EHRLENBRUCH, R. Litter competition during nursings and its effect on sow response on Day 2 postpartum. Applied Animal Behaviour Science, 2014, roč. 150, s. 9-16. Internal link