Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Animal WelfAre Research in an enlarged Europe
Číslo:FP7-KBBE-2010-4 N°265686
Řešitel:Doc.RNDr. Marek Špinka , CSc.
Poskytovatel:RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem projektu bylo posílit výzkum, univerzitní výuku a praktické uplatňování v oblasti welfare hospodářských zvířat v nověji přistoupivších, kandidátských a přidružených státech EU. V EU rozdělené pracovně na 8 regionů byl zmapován vědecký výzkum a výuka welfare na veterinárních a zemědělských VŠ, byly uskutečněny kurzy a praktika na podporu schopností ucházet se o evropské výzkumné zdroje, byla podpořena mobilita mladých vědeckých pracovníků v oboru pomocí párování univerzit.
Publikace: