Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Welfare indicators
Číslo:FP7-KBBE-2010-4 No 266213
Řešitel:doc.Ing. Jitka Bartošová (Víchová), Ph.D.
Poskytovatel:RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2015
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Projekt AWIN se zabýval výzkumem a hodnocením welfare ovcí, koz, koní, oslů a krůt. Součástí byl cílený výzkum mateřského a sociálního chování a odchovu mláďat v různých systémech chovu a testování věrohodných indikátorů welfare. Výstupy projektu jsou především vědecké publikace a protokoly pro hodnocení welfare v chovech studovaných druhů. Vznikla volně přístupná webová platforma „Animal welfare science hub“, která zprostředkovává výsledky AWINu (protokoly pro hodnocení welfare, články, „learning objects“ přibližující řešená témata široké veřejnosti, aplikace pro smart zařízení) a sdružuje informace o welfare, učební podklady a další materiály z celého světa. Více na http://animalwelfarehub.com/. Český zástupce v řešitelském konsorciu, tým pro výzkum chování koní Oddělení etologie VÚŽV, v.v.i., se podílel na přípravě a testování protokolů pro hodnocení welfare koní, materiálech přibližujících vědecké poznatky širší veřejnosti a výzkumu v oblasti reprodukčního a mateřského chování a odchovu koní. Závěrečná zpráva byla úspěšně přijata Evropskou komisí a náklady všech 11 členů řešitelského konsorcia byly uznány jako účelně vynaložené
Publikace:BARTOŠ, L., BARTOŠOVÁ, J. & PLUHÁČEK, J. Pregnancy disruption in artificially inseminated domestic horse mares as a counterstrategy against potential infanticide. Journal of Animal Science, 2015, roč. 93, s. 5465-5468. Internal link

DUBCOVÁ, J., BARTOŠOVÁ, J. & KOMÁRKOVÁ, M. Effects of prompt versus stepwise relocation to a novel environment on foals' responses to weaning in domestic horses (Equus caballus). Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research , 2015, roč. 10, s. 346-352. Internal link