Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Využití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
Číslo:QJ1210253
Řešitel:Ing. Miroslav Rozkot , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2016
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Projekt si kladl za cíl navrhnout specifické pracovní postupy pro plemenářskou práci v malé populaci tak, aby s využitím poznatků molekulární biologie bylo možné eliminovat nepříznivé vlivy inbreedingu a aby bylo možné pokračovat v úspěšné plemenitbě i nepříznivých podmínkách redukovaných početních stavů zvířat. Zachovat tak cenný materiál a vytvořit předpoklady k zajištění plemenářské práce na patřičné úrovni. Dále pak vytvořit předpoklady pro stabilizaci chovu miniprasat po stránce užitkového typu tak, aby toto mohlo být využito při případném vytvoření nového plemene. Zároveň byly ověřeny metody (molekulární genetika) určení příslušnosti zvířete k danému plemeni a to nejen u živých zvířat, ale též i pro účely kontroly původu surovin pro masné výrobky. Všech cílů bylo dosaženo.
Publikace: