buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
Číslo:QJ1210128
Řešitel:Ing. Radko Loučka , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2015
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Práce vznikla na základě požadavku Svazu chovatelů českého strakatého skotu, který postrádal pro své členy ucelené, jednotné a nezávislé informace o krmivářské kvalitě jednotlivých silážních hybridů. Základním cílem projektového řešení bylo vytvořit nezávislý systém hodnocení silážních hybridů kukuřic dostupných na českém trhu. Projektové řešení splnilo všechny cíle definované smlouvou s poskytovatelem. Výsledkem byl jednak verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot pro hodnocení silážních hybridů kukuřice, na nějž navázal metodický postup hodnocení silážních hybridů kukuřice, který umožňuje farmářům porovnávat výsledky již uznaných hybridů, výsledky nezávislé a stanovené pomocí jednotných postupů. Národní systém testace hybridů kukuřice byl uznán jako ověřená technologie pro zemědělskou praxi.
Publikace:LOUČKA, R., NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, V., TŘINÁCTÝ, J. & TYROLOVÁ, Y. Evaluation of maize hybrids types harvested at the similar stage of maturity  . Plant, Soil and Environment , 2015, roč. 61, s. 560-565. Internal link

LOUČKA, R., LANG, J., JAMBOR, V., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, J., TYROLOVÁ, Y. & KUČERA, J. Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních hybridů kukuřice. Metodika, Troubsko: Zemědělský výzkum s.r.o., Troubsko, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., NutriVet, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2014.Internal link

LANG, J., LOUČKA, R., JAMBOR, V., NEDĚLNÍK, J., TYROLOVÁ, Y., TŘINÁCTÝ, J. & KUČERA, J. Národní systém testace hybridů kukuřice. Ověřená technologie: Zemědělský výzkum, s.r.o. ., 2015. prototyp, funkční vzorek ZV312/2016Internal link