Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
Číslo:QJ1210128
Řešitel:Ing. Radko Loučka , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2015
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Práce vznikla na základě požadavku Svazu chovatelů českého strakatého skotu, který postrádal pro své členy ucelené, jednotné a nezávislé informace o krmivářské kvalitě jednotlivých silážních hybridů. Základním cílem projektového řešení bylo vytvořit nezávislý systém hodnocení silážních hybridů kukuřic dostupných na českém trhu. Projektové řešení splnilo všechny cíle definované smlouvou s poskytovatelem. Výsledkem byl jednak verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot pro hodnocení silážních hybridů kukuřice, na nějž navázal metodický postup hodnocení silážních hybridů kukuřice, který umožňuje farmářům porovnávat výsledky již uznaných hybridů, výsledky nezávislé a stanovené pomocí jednotných postupů. Národní systém testace hybridů kukuřice byl uznán jako ověřená technologie pro zemědělskou praxi.
Publikace:LOUČKA, R., NEDĚLNÍK, J., LANG, J., JAMBOR, V., TŘINÁCTÝ, J. & TYROLOVÁ, Y. Evaluation of maize hybrids types harvested at the similar stage of maturity  . Plant, Soil and Environment , 2015, roč. 61, s. 560-565. Internal link

LOUČKA, R., LANG, J., JAMBOR, V., NEDĚLNÍK, J., TŘINÁCTÝ, J., TYROLOVÁ, Y. & KUČERA, J. Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních hybridů kukuřice. Metodika, Troubsko: Zemědělský výzkum s.r.o., Troubsko, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., NutriVet, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2014.Internal link

LANG, J., LOUČKA, R., JAMBOR, V., NEDĚLNÍK, J., TYROLOVÁ, Y., TŘINÁCTÝ, J. & KUČERA, J. Národní systém testace hybridů kukuřice. Ověřená technologie: Zemědělský výzkum, s.r.o. ., 2015. prototyp, funkční vzorek ZV312/2016Internal link