buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
Číslo:QJ1210301
Řešitel:Ing. Jindřich Kvapilík , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2016
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace: V průběhu pětiletého období bylo řešení projektu zaměřeno na ekonomickou problematiku zánětů mléčné žlázy dojených krav. Mezi hlavní aktivity patřilo: - vypracování metodického postupu odhadu výrobních a ekonomických ztrát vyvolaných záněty mléčné žlázy, resp. ekonomických přínosů souvisejících s poklesem výskytu mastitid u dojnic; - analýza ukazatelů jakosti mléka zjištěných ve čtrnácti experimentálních stájích kontrolou užitko-vosti a odhad jejich vlivu na nákupní ceny mléka; - korelační a regresní analýza ukazatelů jakosti mléka zjištěných v bazénových vzorcích mléka v jedenácti experimentálních stájích a odhad jejich vlivu na nákupní ceny mléka; - odhad ekonomických ztrát vyvolaných klinickou a subklinickou mastitidou na krávu a na stav dojených krav v ČR; - pravidelné hodnocení výrobních ukazatelů výroby mléka v ČR a v EU se zřetelem na zrušení systému mléčných kvót v unii. Zjištěné výsledky byly prezentovány na osmi odborných seminářích a konferencích a přibližně ve dvaceti odborných a vědeckých příspěvcích.
Publikace:KVAPILÍK, J. Mastitidy u dojených krav a výrobní ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 7, s. 550-560.Internal link

KVAPILÍK, J., HANUŠ, O., BARTOŇ, L., KLIMEŠOVÁ, M.V. & ROUBAL, P. Mastitis of dairy cows and financial losses: An economic meta-analysis and model calculation  . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, roč. 21, s. 1092-1105. Internal link

KVAPILÍK, J., JEDELSKÁ, R., HANUŠ, O., URBAN, P., ŘÍHA, J., KOPUNECZ, P., SEYDLOVÁ, R., ROUBAL, P., ZLATNÍČEK, J. & KLIMEŠ, M. Somatické buňky v mléce individuálních krav a vybrané ukazatele. Mlékařské listy 158, 2016, roč. 27, č. 5, s. 5-12.Internal link