Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
Číslo:QJ1210301
Řešitel:Ing. Jindřich Kvapilík , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2016
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace: V průběhu pětiletého období bylo řešení projektu zaměřeno na ekonomickou problematiku zánětů mléčné žlázy dojených krav. Mezi hlavní aktivity patřilo: - vypracování metodického postupu odhadu výrobních a ekonomických ztrát vyvolaných záněty mléčné žlázy, resp. ekonomických přínosů souvisejících s poklesem výskytu mastitid u dojnic; - analýza ukazatelů jakosti mléka zjištěných ve čtrnácti experimentálních stájích kontrolou užitko-vosti a odhad jejich vlivu na nákupní ceny mléka; - korelační a regresní analýza ukazatelů jakosti mléka zjištěných v bazénových vzorcích mléka v jedenácti experimentálních stájích a odhad jejich vlivu na nákupní ceny mléka; - odhad ekonomických ztrát vyvolaných klinickou a subklinickou mastitidou na krávu a na stav dojených krav v ČR; - pravidelné hodnocení výrobních ukazatelů výroby mléka v ČR a v EU se zřetelem na zrušení systému mléčných kvót v unii. Zjištěné výsledky byly prezentovány na osmi odborných seminářích a konferencích a přibližně ve dvaceti odborných a vědeckých příspěvcích.
Publikace:KVAPILÍK, J. Mastitidy u dojených krav a výrobní ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 7, s. 550-560.Internal link

KVAPILÍK, J., HANUŠ, O., BARTOŇ, L., KLIMEŠOVÁ, M.V. & ROUBAL, P. Mastitis of dairy cows and financial losses: An economic meta-analysis and model calculation  . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, roč. 21, s. 1092-1105. Internal link

KVAPILÍK, J., JEDELSKÁ, R., HANUŠ, O., URBAN, P., ŘÍHA, J., KOPUNECZ, P., SEYDLOVÁ, R., ROUBAL, P., ZLATNÍČEK, J. & KLIMEŠ, M. Somatické buňky v mléce individuálních krav a vybrané ukazatele. Mlékařské listy 158, 2016, roč. 27, č. 5, s. 5-12.Internal link