Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
Číslo:QJ1310107
Řešitel:Ing. Zuzana Sztankóová , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2017
Příjemce:Příjemce - koordnátor
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Projekt je zaměřen na optimalizaci tří oblastí, které mají klíčový význam pro rentabilitu a další rozvoj velkých chovů ovcí a koz. V první oblasti chovu a výživy je hlavním cílem nalezení vztahu mezi mikroklimatickými a rozměrovými podmínkami chovného prostředí a užitkovosti, zdravotním stavem a welfare zvířat. Rovněž je prováděna optimalizace výživy výběrem krmných aditiv na bázi mikrořas ve vztahu k mléčné produkci, včetně vlivu na obsah omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Druhým směrem je získání přehledu o genetické variabilitě lipogenických enzymů a určení variant s nejlepším efektem na složení mléka s ohledem na obsah žádoucích mastných kyselin. V třetí, technologické oblasti navazuje výběr mikroorganizmů vhodných ke zpracování kozího mléka a navržení nových postupů ke zlepšení dietetických vlastností mléčných produktů z kozího a ovčího mléka a tím i zlepšení jejich uplatnění na trhu.
Publikace: