Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Číslo:QJ1310109
Řešitel:Ing. Emil Krupa , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2017
Příjemce:Příjemce - koordinátor
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem předkládaného projektu je vypočíst genetickou propojenost mezi chovy, zjistit efekt propojenosti na odhad plemenné hodnoty otcovských a mateřských plemen prasat a navrhnout metodický postup pro zabránění nízké propojenosti mezi chovy, navrhnout metodický postup odhadu genetických parametrů a plemenných hodnot pro komplex produkčních, reprodukčních a funkčních znaků s ohledem na genetickou propojenost stád, navrhnout, vyvinout a aplikovat software na výpočet ekonomických vah komplexu produkčních, reprodukčních a funkčních ukazatelů prasat využitím moderních bio-ekonomických postupů, navrhnout selekční indexy využívající výsledky genetického hodnocení a provedených výpočtů ekonomické důležitosti ukazatelů.
Publikace: