Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu
Číslo:QJ1310184
Řešitel:Ing. Michal Milerski , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2017
Příjemce:Příjemce - koordinátor
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem projektu je vypracování zejména šlechtitelských, ale i organizačních a technologických opatření vedoucích ke snížení ztrát jehňat a telat masného skotu v rámci extenzivních systému hospodaření. Řešení obsahuje jednak analýzy dostupných databází kontroly užitkovosti, jednak vlastní pozorování příčin a souvislostí týkajících se mortality jehňat a telat. U masného skotu je součástí řešení i zapojení do mezinárodních programů šlechtění na znaky související s přežitelností telat v rámci organizace Interbull.
Publikace: