Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí?
Číslo:13-03269S
Řešitel:Ing. Josef Fulka , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY GA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2015
Příjemce:Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Přenosy jader somatických buněk (produkce klonovaných jedinců) představují perspektivní postup multiplikace geneticky cenných jedinců, např. v programu „genetické zdroje“. Efektivita tohoto postupu je však velmi nízká a procesy reprogramace nejsou dosud uspokojivě vysvětleny. K jejich pochopení mohou sloužit i modelové pokusy, kdy jsou extrapolovány poznatky z konvenčního oplození do oblasti přenosů jader. Řešení uzavírá určitou část studia procesu reprogramace, která přímo vyústila do praktické aplikace v humánní asistované reprodukci. Naše výsledky potvrzují význam specifických jadérek v prvojádrech zygot a na základě jejich distribuce a počtu v prvojádrech je možné posoudit vývojový potenciál embrya. I když některé kliniky dané hodnocení již používaly, jeho podstata nebyla známa. Význam našich výsledků potvrzují i další studie, které byly uveřejněny ve špičkových impaktovaných časopisech. Výsledky zcela zapadají do koncepce MZe – „umět používat zvířecí modely k objasnění a řešení humánních reprodukčních problémů“ (Koncepce MZe – reprodukční biologie).
Publikace:FULKOVÁ, H., KYOGOKU, H., ZATSEPINA, O., LANGEROVÁ, A. & FULKA, Jr., J. Can Nucleoli Be Markers of Developmental Potential in Human Zygotes?. Trends in Molecular Medicine, 2015, roč. 21, s. 663-672. Internal link

KYOGOKU, H., FULKA, Jr., J., WAKAYAMA, T. & MI, T.YANO De novo formation of nucleoli in developing mouse embryos originating from enucleolated oocytes. Development, 2014, roč. 141, s. 2255-2259. Internal link