buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí?
Číslo:13-03269S
Řešitel:Ing. Josef Fulka , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY GA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2015
Příjemce:Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Přenosy jader somatických buněk (produkce klonovaných jedinců) představují perspektivní postup multiplikace geneticky cenných jedinců, např. v programu „genetické zdroje“. Efektivita tohoto postupu je však velmi nízká a procesy reprogramace nejsou dosud uspokojivě vysvětleny. K jejich pochopení mohou sloužit i modelové pokusy, kdy jsou extrapolovány poznatky z konvenčního oplození do oblasti přenosů jader. Řešení uzavírá určitou část studia procesu reprogramace, která přímo vyústila do praktické aplikace v humánní asistované reprodukci. Naše výsledky potvrzují význam specifických jadérek v prvojádrech zygot a na základě jejich distribuce a počtu v prvojádrech je možné posoudit vývojový potenciál embrya. I když některé kliniky dané hodnocení již používaly, jeho podstata nebyla známa. Význam našich výsledků potvrzují i další studie, které byly uveřejněny ve špičkových impaktovaných časopisech. Výsledky zcela zapadají do koncepce MZe – „umět používat zvířecí modely k objasnění a řešení humánních reprodukčních problémů“ (Koncepce MZe – reprodukční biologie).
Publikace:FULKOVÁ, H., KYOGOKU, H., ZATSEPINA, O., LANGEROVÁ, A. & FULKA, Jr., J. Can Nucleoli Be Markers of Developmental Potential in Human Zygotes?. Trends in Molecular Medicine, 2015, roč. 21, s. 663-672. Internal link

KYOGOKU, H., FULKA, Jr., J., WAKAYAMA, T. & MI, T.YANO De novo formation of nucleoli in developing mouse embryos originating from enucleolated oocytes. Development, 2014, roč. 141, s. 2255-2259. Internal link