Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Coordinated European Animal Welfare Network (EUWelNet)
Číslo:SANCO 2012/10293
Řešitel:Doc.RNDr. Marek Špinka , CSc.
Poskytovatel:RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2013
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Jednoroční projekt prozkoumal způsoby, jakými by bylo možné uskutečnit Evropskou Komisí navrhovaný Coordinated European Animal Welfare Network. Konsorcium vypracovalo několik typů informačních strategií zaměřených na zákonná ustanovení týkající se porážky, chovu drůbežích brojlerů a chovu prasat. Na základě výsledků projektu konsorcium doporučilo Evropské komisi jako nejvhodnější řešení založit síť 4-6 regionálních center v Evropě, která by podporovala kompetentní státní orgány, chovatele a ostatní aktéry v řetězci výroby živočišných potravin v uskutečňování evropské politiky v oblasti welfare.
Publikace: