Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu
Číslo:TA03011029
Řešitel:Ing. Miroslav Rozkot , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2015
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Tento projekt, na základě prvotního výzkumu a marketingové studie, přinesl komplexní návrh výzkumu a vývoje v oblasti nových systémů určených na účinnou a zároveň šetrnou inhibici biofilmu patogenů ran. Šlo o výzkum a vývoj krytů ran za účelem realizace výroby konkrétních výrobků na poli zdravotnických prostředků, s vylepšenými užitnými vlastnostmi oproti stávajícím výrobkům, včetně vývoje ověřené technologie jejich výroby.VÚŽV se na tomto projektu podílel vytvořením a následným zajištěním vhodného pokusného modelu pro ověření, které povětšinou probíhalo rovněž v podmínkách experimentální stáje VÚŽV.V rámci projektu rovněž proběhl pokus s vyvoláním diabetu 2. typu u pokusných zvířat použitím speciální diety. Výsledky byly publikovány na konferenci
Publikace: