Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat
Číslo:14-27925S
Řešitel:Doc.RNDr. Marek Špinka , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY GA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2016
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem projektu bylo 1. Kvantifikovat vokální individualitu u domácích prasat a příbuzných druhů. 2. Pomocí podvrhování mláďat zjistit, zda je vokální individualita přenášena na sourozence a z matek na dcery. 3. Playbackem hlasů otestovat, zda vokální individualita je používána prasaty k rozpoznávání jedinců. Zjistili jsme, že vokální individualita selat ve smyslu akustické struktury hlasů sílí v období do odstavu. Individualita ve smyslu četnosti vokální signalizace je silnější pro vysokofrekvenční hlasy, které jsou používány ke komunikaci vnitřního emocionálního stavu, než pro nízkofrekvenční hlasy, které slouží především jako kontaktní hlasy. Playbackové experimenty ukázaly, že jen malou část reaktivity prasnice na hlasy selat lze vysvětlit tím, zda hlasový podnět pochází od vlastního, adoptovaného nebo cizího selete.
Publikace:LINDOVÁ, J.,, ŠPINKA, M. & NOVÁKOVÁ, L. Decoding of Baby Calls: Can Adult Humans Identify the Eliciting Situation from Emotional Vocalizations of Preverbal Infants?. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0124317. Internal link

LINHART, P., RATCLIFFE, V.F., REBY, D. & ŠPINKA, M. Expression of Emotional Arousal in Two Different Piglet Call Types. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0135414. Internal link