Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Projekt core organic
Číslo:ProPIG
Řešitel:RNDr. Gudrun Illmannová , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY MEZINÁRODNÍ
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem projektu je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a environmentálních dopadů chovů prasat v osmi evropských zemích. V projektu se srovnávaly tři různé produkční systémy ustájení prasat: venkovní chov, venkovní chov kombinovaný se stájí a stájový chov s betonovými výběhy. Každá z farem byla monitorována třikrát. Sběr dat je ukončen, data se analyzují pro hodnocení zdraví a welfare a připravuje se vědecká publikace. Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu je rovněž praktická příručka pro farmáře, která bude přeložena do češtiny.
Publikace: