Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
Číslo:QJ1510191
Řešitel:Ing. Lenka Krpálková , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2018
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem projektu je vytvoření algoritmů pro kalkulace, modelování, hodnocení a optimalizace nákladů a výnosů v chovu skotu a prasat s cílem zlepšení řízení chovu všech kategorií zvířat. Kalkulace ekonomické efektivnosti chovu zvířat a výroby živočišných výrobků budou vycházet z definovaných biologických a provozních souvislostí a jejich vztahu k výrobním a ekonomickým výsledkům v rámci chovu všech kategorií zvířat. Komplexní pojetí řešení projektu umožní definování vztahů mezi provozními, výrobními a ekonomickými ukazateli a ucelené multidisciplinární řešení dané problematiky.
Publikace: