Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
Číslo:QJ1510139
Řešitel:Prof. Ing. Josef Přibyl , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2018
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem je trvalý vývoj a průběžné uplatňování metod hodnocení plemenných zvířat v celostátním chovatelském informačním systému. Způsoby hodnocení zvířat se trvale prudce vyvíjí. Nové postupy jsou celosvětově téměř okamžitě zaváděny do provozu celostátních hodnocení zvířat. Včasné uplatnění co nejnovějších a nejpřesnějších postupů má ekonomické důsledky. Navrhovaný projekt je zaměřen na úpravu stávajících a vývoj nových matematicko-statistických postupů genetického hodnocení hospodářských zvířat, včetně genetických parametrů, vhodných pro výrobní podmínky ČR, postupů umožňujících napojení na celosvětové hodnocení (Interbull, Interbeef) a jejich uplatnění v celostátním chovatelském informačním systému.Řešení pokrývá hlavní druhy hospodářských zvířat. Cíle jsou obecné a jejich využití podle jednotlivých živočišných druhů: Vývoj algoritmů a metod řešení velkých soustav rovnic lineárních modelů se smíšenými pevnými a náhodnými efekty, váhami podle důležitosti vstupních fenotypových údajů, zohledněním vícerozměrných veličin, korelovaných maternálních efektů a kovariančních matic polynomů s náhodnými regresemi (random regression). Slučování rodokmenových a genomických informací, stanovení populačně-genetických parametrů se zahrnutím genomických údajů, včlenění mezinárodních údajů a spolehlivostí plemenných hodnot. Včlenění do celostátních informačních systémů.
Publikace: