buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
Číslo:QJ1510139
Řešitel:Prof. Ing. Josef Přibyl , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2018
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Cílem je trvalý vývoj a průběžné uplatňování metod hodnocení plemenných zvířat v celostátním chovatelském informačním systému. Způsoby hodnocení zvířat se trvale prudce vyvíjí. Nové postupy jsou celosvětově téměř okamžitě zaváděny do provozu celostátních hodnocení zvířat. Včasné uplatnění co nejnovějších a nejpřesnějších postupů má ekonomické důsledky. Navrhovaný projekt je zaměřen na úpravu stávajících a vývoj nových matematicko-statistických postupů genetického hodnocení hospodářských zvířat, včetně genetických parametrů, vhodných pro výrobní podmínky ČR, postupů umožňujících napojení na celosvětové hodnocení (Interbull, Interbeef) a jejich uplatnění v celostátním chovatelském informačním systému.Řešení pokrývá hlavní druhy hospodářských zvířat. Cíle jsou obecné a jejich využití podle jednotlivých živočišných druhů: Vývoj algoritmů a metod řešení velkých soustav rovnic lineárních modelů se smíšenými pevnými a náhodnými efekty, váhami podle důležitosti vstupních fenotypových údajů, zohledněním vícerozměrných veličin, korelovaných maternálních efektů a kovariančních matic polynomů s náhodnými regresemi (random regression). Slučování rodokmenových a genomických informací, stanovení populačně-genetických parametrů se zahrnutím genomických údajů, včlenění mezinárodních údajů a spolehlivostí plemenných hodnot. Včlenění do celostátních informačních systémů.
Publikace: