Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Hormonální podstata vztahu mezi sociální aktivitou a růstem paroží III
Číslo:GA523/08/0808
Řešitel:Prof., Ing. Luděk Bartoš , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY GA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2011
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Dosaženými výstupy je 6 publikací v impaktovaných časopisech, 1 kapitola v knize, 9 příspěvků na konferencích, z toho tři vyžádané plenární přednášky. Nejvýznamnější výsledek, který je aplikovatelný na další druhy hospodářských zvířat, spočívá ve zjištění, že malé změny v sociálním prostředí stáda mohou vyústit do převrácení vztahu mezi sociálním postavením a odezvou v koncentracích testosteronu a kortizolu, aniž by při tom došlo ke změnám v hierarchii zúčastněných zvířat.
Publikace:KUŽMOVÁ, E., BARTOŠ, L., KOTRBA, R. & BUBENÍK, G.A. Effect of Different Factors on Proliferation of Antler Cells, Cultured In Vitro. Plos One, 2011, roč. 6, s. e18053. Internal link

BARTOŠ, L., SCHAMS, D. & BUBENIK, G.A. Testosterone, but not IGF-1, LH, prolactin or cortisol, may serve as antler-stimulating hormone in red deer stags (Cervus elaphus). Bone, 2009, roč. 44, s. 691-698.

BARTOŠ, L., SCHAMS, D., BUBENÍK, G.A., KOTRBA, R. & TOMÁNEK, M. Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus). Physiology & Behavior, 2010, roč. 101, s. 628-634.