Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Genetické hodnocení plodnosti a růstu skotu
Číslo:QH81312
Řešitel:Ing. Zdeňka Veselá , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2012
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Byl vytvořen model pro předpověď plemenné hodnoty pro plodnost holštýnského skotu a navržena vhodná selekční kritéria na šlechtění na mateřskou plodnost u masného skotu. Byly analyzovány a aktualizovány modely pro předpověď plemenných hodnot pro obtížnost porodu, vytvořen postup pro předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace mladých býků a SEUROP u masného skotu a program pro stanovení spolehlivostí plemenných hodnot hospodářských zvířat.
Publikace:SVITÁKOVÁ, A., BAUER, J., PŘIBYL, J., VESELÁ, Z. & VOSTRÝ, L. Changes over time in genetic parameters for growth in bulls and assessment of suitability of test methods. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, s. 19-25. Internal link

VESELÁ, Z. Metodika odhadu plemenných hodnot pro výsledky hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP u mladých zvířat masného skotu. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2010.

VOSTRÝ, L. & VESELÁ, Z. Předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace masnýách býků v odchovnách masného skotu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013.Internal link