buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase
Číslo:QH81228
Řešitel:Ing. Luděk Bartoň , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2012
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Byl určen vztah mezi genotypem genu stearoyl-coenzyme A (SCD1) a kandidátních genů, které kódují enzymy podílející se na fyziologických procesech spojených a absorpcí, syntézou a desaturací mastných kyselin, a zastoupením některých důležitých mastných kyselin v hovězím mase. Z výsledků vyplývá, že tyto SNP jsou vhodnými markery využitelnými pro případnou selekci na „zdravější“ hovězí maso.
Publikace:BARTOŇ, L., BUREŠ, D. & KOTT, T. Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013.Internal link

BARTOŇ, L., BUREŠ, D., ZAHRÁDKOVÁ, R. & KOTT, T. Možnosti ovlivnění zastoupení mastných kyselin v hovězím mase. Maso, 2009, roč. 20, č. 1, s. 19-20.

BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTT, T. & ŘEHÁK, D. Effect of sex and age on bovine muscle and adipose fatty acid composition and stearoyl-CoA desaturase mRNA expression. Meat Science, 2011, roč. 89, s. 444-450. Internal link