Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase
Číslo:QH81228
Řešitel:Ing. Luděk Bartoň , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2012
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Byl určen vztah mezi genotypem genu stearoyl-coenzyme A (SCD1) a kandidátních genů, které kódují enzymy podílející se na fyziologických procesech spojených a absorpcí, syntézou a desaturací mastných kyselin, a zastoupením některých důležitých mastných kyselin v hovězím mase. Z výsledků vyplývá, že tyto SNP jsou vhodnými markery využitelnými pro případnou selekci na „zdravější“ hovězí maso.
Publikace:BARTOŇ, L., BUREŠ, D. & KOTT, T. Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013.Internal link

BARTOŇ, L., BUREŠ, D., ZAHRÁDKOVÁ, R. & KOTT, T. Možnosti ovlivnění zastoupení mastných kyselin v hovězím mase. Maso, 2009, roč. 20, č. 1, s. 19-20.

BARTOŇ, L., BUREŠ, D., KOTT, T. & ŘEHÁK, D. Effect of sex and age on bovine muscle and adipose fatty acid composition and stearoyl-CoA desaturase mRNA expression. Meat Science, 2011, roč. 89, s. 444-450. Internal link