Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Efektivní postupy při řízení stáda dojnic
Číslo:QI91A238
Řešitel:Ing. Mojmír Vacek , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2013
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Byly analyzovány vybrané vztahy mezi znaky produkce, reprodukce, lineárního popisu zevnějšku a zdraví krav české holštýnské populace. Získané výsledky byly dále rozvíjeny a modifikovány do univerzálního elektronického systému evidence zootechnických a zdravotních dat, který je použitelný jako stájový deník v chovatelské praxi. Tato aplikace je nadále ve spolupracujících chovech využívána, testována a rozvíjena.
Publikace:KRPÁLKOVÁ, L., CABRERA, V. E., VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., STÁDNÍK, L. & CRUMP, P. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, s. 3017-3027. Internal link

VACEK, M., KRPÁLKOVÁ, L., ZINK, V. & JANECKÁ, M. Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability chovu dojnic. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013.Internal link