buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Faktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
Číslo:QI91A240
Řešitel:Ing. Radko Loučka , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2013
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:V projektu bylo postupně experimentálně prověřováno a ve výsledku i potvrzeno 11 hypotéz. Při řešení byla z experimentů získána řada nových poznatků. Sledovány byly jak parametry určující optimální sklizňovou zralost, stravitelnost i další kvalitativní charakteristiky ve vztahu ke genotypu, lokalitě pěstování a ročníku u několika stovek hybridů kukuřice a kukuřičných siláží. Byly zjišťovány příčiny a kvantifikovány ztráty, ke kterým dochází během fermentace.
Publikace:LOUČKA, R., JAMBOR, V., RAJČAKOVÁ, L., MLYNÁŘ, R. & KLETETSCHKA, G. Digestibility of organic matter and neutral detergent fibre of whole maize plants and maize silage at different times of incubation. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, 2012, s. 210-211.Internal link

LOUČKA, R. & JAMBOR, V. Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. 2012. Užitný vzor, CZ 23148 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.Internal link

LOUČKA, R. & TYROLOVÁ, Y. Správná praxe při silážování kukuřice. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013.Internal link