Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Faktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
Číslo:QI91A240
Řešitel:Ing. Radko Loučka , CSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2013
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:V projektu bylo postupně experimentálně prověřováno a ve výsledku i potvrzeno 11 hypotéz. Při řešení byla z experimentů získána řada nových poznatků. Sledovány byly jak parametry určující optimální sklizňovou zralost, stravitelnost i další kvalitativní charakteristiky ve vztahu ke genotypu, lokalitě pěstování a ročníku u několika stovek hybridů kukuřice a kukuřičných siláží. Byly zjišťovány příčiny a kvantifikovány ztráty, ke kterým dochází během fermentace.
Publikace:LOUČKA, R., JAMBOR, V., RAJČAKOVÁ, L., MLYNÁŘ, R. & KLETETSCHKA, G. Digestibility of organic matter and neutral detergent fibre of whole maize plants and maize silage at different times of incubation. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, 2012, s. 210-211.Internal link

LOUČKA, R. & JAMBOR, V. Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. 2012. Užitný vzor, CZ 23148 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.Internal link

LOUČKA, R. & TYROLOVÁ, Y. Správná praxe při silážování kukuřice. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2013.Internal link