buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Číslo:QI101A164
Řešitel:Ing. Zdeněk Volek , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Řešení projektu umožnilo stanovit diference v kvantitativních a kvalitativních znacích produkce přeštického prasete v podmínkách konvenčního a ekologického chovu. Dále byla vyhodnocena užitkovost genetických zdrojů králíků, technologické a nutriční vlastnosti masa králíků a kvalita jatečného těla při klecovém a alternativním systému ustájení. V pokusech s nutriemi byly získány údaje o nutričně technologických a senzorických vlastnostech masa v podmínkách běžného chovu. Byly získány údaje o produkční účinnosti, v rámci projektu navržené, receptury krmné směsi z pohledu délky výkrmu a kvality masa a jatečného těla nutrií. Byla získána data o fyzikálních a dalších kvalitativních vlastnostech vajec české slepice v závislosti na způsobu chovu. V případě české husy byly získány údaje o nutriční hodnotě a technologických vlastnostech masa při porovnání s hybridními husami. Z porovnání konvenčního a ekologického chovu byla získána data o kvalitě vajec, jejich kontaminaci a skladovatelnosti v ekologickém chovu. U králíků, nutrií, české slepice a české husy bylo provedeno mikrosatelitní mapování.
Publikace:VOLEK, Z., CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E., VOLKOVÁ, L., KUDRNOVÁ, E. & MAROUNEK, M. The Effect of Stocking Density on Carcass Traits, Muscle Fibre Properties and Meat Quality in Rabbits . World Rabbit Science, 2014, roč. 22, s. 41-49. Internal link

DOSTÁLOVÁ, A., KOUCKÝ, M., VALIŠ, L. & SKLENÁŘ, J. Sezónní pastevní výkrm prasat jako alternativní systém pro přeštické černostrakaté plemeno. Ověřená technologie: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Biofarma Sasov, 2014. prototyp, funkční vzorek OT/03/2014Internal link

TŮMOVÁ, E. & SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. Metodika, Praha, Praha Uhříněves: Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2012.Internal link