Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Číslo:QI101A164
Řešitel:Ing. Zdeněk Volek , Ph.D.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Řešení projektu umožnilo stanovit diference v kvantitativních a kvalitativních znacích produkce přeštického prasete v podmínkách konvenčního a ekologického chovu. Dále byla vyhodnocena užitkovost genetických zdrojů králíků, technologické a nutriční vlastnosti masa králíků a kvalita jatečného těla při klecovém a alternativním systému ustájení. V pokusech s nutriemi byly získány údaje o nutričně technologických a senzorických vlastnostech masa v podmínkách běžného chovu. Byly získány údaje o produkční účinnosti, v rámci projektu navržené, receptury krmné směsi z pohledu délky výkrmu a kvality masa a jatečného těla nutrií. Byla získána data o fyzikálních a dalších kvalitativních vlastnostech vajec české slepice v závislosti na způsobu chovu. V případě české husy byly získány údaje o nutriční hodnotě a technologických vlastnostech masa při porovnání s hybridními husami. Z porovnání konvenčního a ekologického chovu byla získána data o kvalitě vajec, jejich kontaminaci a skladovatelnosti v ekologickém chovu. U králíků, nutrií, české slepice a české husy bylo provedeno mikrosatelitní mapování.
Publikace:VOLEK, Z., CHODOVÁ, D., TŮMOVÁ, E., VOLKOVÁ, L., KUDRNOVÁ, E. & MAROUNEK, M. The Effect of Stocking Density on Carcass Traits, Muscle Fibre Properties and Meat Quality in Rabbits . World Rabbit Science, 2014, roč. 22, s. 41-49. Internal link

DOSTÁLOVÁ, A., KOUCKÝ, M., VALIŠ, L. & SKLENÁŘ, J. Sezónní pastevní výkrm prasat jako alternativní systém pro přeštické černostrakaté plemeno. Ověřená technologie: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Biofarma Sasov, 2014. prototyp, funkční vzorek OT/03/2014Internal link

TŮMOVÁ, E. & SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. Metodika, Praha, Praha Uhříněves: Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2012.Internal link