Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Výzkumný projektNázev:Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat
Číslo:QI101A166
Řešitel:Prof. Ing. Jaroslav Petr , DrSc.
Poskytovatel:PROJEKTY NAZV
Spoluřešitel:
Řešitel cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2014
Příjemce:
Spoluříjemce:
Popis:
Anotace:Při řešení projektu byly vyvinuty nové systémy pro kultivací prasečích oocytů v podmínkách in vitro využitelné pro potřeby dalších reprodukčních biotechnologií. Byly vyvíjeny metody pro kryokonzervaci a lyofilizaci kančího spermatu a pro třídění kančích spermií na základě vybraných selekčních markerů. Byl optimalizován postup pro superovulaci prasniček jako dárkyň oocytů či embryí v předimplantačních stádiích vývoje. Byla optimalizována metoda in vitro oplození prasečích oocytů kančími spermiemi, především s ohledem na selekci oocytů s nejvyšším vývojovým potenciálem. Výsledkem řešení projektu byly certifikované metodiky, užitné vzory, patenty a publikace v mezinárodních vědeckých časopisech s impakt faktorem. K nejvýznamnějším výsledkům, na nichž se zásadní měrou podíleli pracovníci VÚŽV, lze počítat publikace:
Publikace:PETR, J., CHMELÍKOVÁ, E., ŽALMANOVÁ, T., TŮMOVÁ, L., KHEILOVÁ, K., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V. & JÍLEK, F. Pyrethroids cypermethrin, deltamethrin and fenvalerate have different effects on in vitro maturation of pig oocytes at different stages of growth. Animal, 2013, roč. 7, s. 134-142. Internal link

NEVORAL, J., PETR, J., GELAUDE, A., BODART, J.F., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., SEDMÍKOVÁ, M., KREJČOVÁ, T., KOLBABOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KŘIVOHLÁVKOVÁ, L., ŽALMANOVÁ, T. & Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes. PLoS One, 2014, roč. 9, s. e99613. Internal link

KREJČOVÁ, T., ŠMELCOVÁ, M., PETR, J., BODART, J-F., SEDMÍKOVÁ, M., NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., CHMELÍKOVÁ, E., TŮMOVÁ, L. & JÍLEK, F. Hydrogen Sulfide Donor Protects Porcine Oocytes against Aging and Improves the Developmental Potential of Aged Porcine Oocytes. PLoS One, 2015, roč. 10, s. e0116964 . Internal link