Menu
Výzkumné projekty
Hlavni >> Aktivity ústavu >> Výzkumné projekty

Název projektu:     - s diakritikou Rok:
Poskytovatel: Řešitel:

QJ1510138 Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat 2015-2018
QJ1210128 Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení 2012-2015
17-08605S Jaderné a cytoplazmatické determinanty zadpovědné za regulaci zrání oocytů a vývoj embrya 2017-2019
P505/10/1411 Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců 2010-2013
QJ1510219 Komplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik 2015-2018
QI101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu 2010-2014
QK1720349 Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat 2017-2019
QJ1510217 Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik 2015-2018
TA03011029 Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu 2013-2015
QJ1510391 Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí 2015-2018
14-27925S Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat 2014-2016
QJ1310109 Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky 2013-2017
QJ1510136 Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus) 2015-2018
QH92265 Optimalizace systému chovu a veterinární péče o kriticky ohroženou populaci starokladrubského koně 2009-2011
QH81309 Optimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU 2008-2012
MEB 0810133 Ovlivňování produkce CLA v mléce přežvýkavců inokulovanými silážemi 2010-2011
ProPIG Projekt core organic 2012-2014
B/CZ0046/2/0010 Protection of the environment - animal welfare of farrowing sows and sustainable farming 2009-2009
13-03269S Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí? 2013-2015
523/09/1878 Přenosy jader somatických buněk u savců: analýza úlohy mateřského jadérka 2009-2011

zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 78