Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Dokumentace a propagace


Odbor:    Útvar vědeckého sekretáře
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Veronika Koukolová , Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení dokumentace, transferu a propagace výsledků výzkumu zajišťuje:

  • Koordinaci poradenské činnosti VÚŽV, v.v.i.
  • Organizaci odborných seminářů
  • Komunikaci s uživatelskou veřejností
  • Propagaci činnosti a výsledků ústavu na výstavách
  • Tvorbu a distribuci propagačních materiálů
  • Evidenci výstupů a jejich předávání do informačních systémů (RIV aj.)
  • Editaci a grafické úpravy odborných výstupů z ústavu (metodiky, zprávy, studie, postery)
  • Tisk a technické dokončení vydávaných materiálů
  Odborný pracovník:

    Ing. Anne Dostálová

  Technik:

    Ilona Bečková

  Pracovníci úseku:

    Bohumila Chocholová
    Dana Kučerová
    Jaroslava Nedbalová