buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Biologie reprodukce


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Josef Fulka , DrSc.
Činnost oddělení:

Oddělení biologie reprodukce VÚŽV v.v.i. v Praze Uhříněvsi je jedním z předních pracovišť v ČR zabývajících se problematikou reproduktivní biologie a fyziologie HZ. Výzkum v oblasti biologie reprodukce ve VÚŽV je dlouhodobě orientován na problematiku oocytů hospodářských a laboratorních zvířat in vitro, na jejich vývojovou kompetenci a použití v moderních reproduktivních biotechnologiích. Prioritní tématikou je oocyt a jeho funkční vlastnosti v souvislosti s aktivací a reprogramací jádra a následného vývoje. Významnou část výzkumného programu oddělení představuje problematika produkce embryí a embryonálních, respektive tkáňových, kmenových buněk. Dále jsou studovány otázky folikulogeneze, interakce zárodečných a somatických buněk a reproduktivní endokrinologie. Metodologické přístupy používané v experimenálních modelech zahrnují především buněčné kultivace in vitro, mikromanipulace, detekce buněčných a molekulárních markerů cytologickými a molekulárně-biologickými metodami.

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

 

  Vědečtí pracovníci:

    Ing. Josef Fulka , DrSc.
    Mgr. Helena Fulková , Ph.D.
    Ing. Stanislava Martínková , Ph.D.
    Prof. Ing. Jaroslav Petr , DrSc.

  Odborní pracovníci:

    Mgr. Michal Benc
    Bc. Dominika Jettmarová

  Technik:

    Petra Pačesová