buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Chov skotu


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Luděk Bartoň , Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení chovu skotu se zabývá výzkumnými aktivitami zaměřenými na široké spektrum témat z oblasti chovu dojeného a masného skotu s obecným cílem zvýšit efektivnost a konkurenceschopnost těchto odvětví v evropském měřítku. Jsou zkoumány možnosti zvyšování odolnosti a adaptability zvířat v souvislosti s jejich narůstající výkonností a měnícími se podmínkami produkčního prostředí. Pozornost je věnována komplexu faktorů ovlivňujících reprodukci, produkční ztráty a zdraví zvířat. Jsou hledány nové metody, kterými je možné pozitivně ovlivňovat a hodnotit kvalitu produktů chovu skotu. Z pozice multifunkčního zemědělství je hodnocen ekonomický význam jednotlivých vlastností a znaků skotu. Snahou je definovat komplexní model zvířete z hlediska perspektivních produkčních systémů. Při řešení jednotlivých úkolů je důraz kladen na aplikovatelnost získaných výsledků v zemědělské praxi.

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

  Vědečtí pracovníci:

    Ing. Luděk Bartoň , Ph.D.
    Ing. Daniel Bureš , Ph.D.
    Ing. Lenka Krpálková , Ph.D.
    Ing. Jindřich Kvapilík , DrSc.
    Ing. Dalibor Řehák , Ph.D.
    Ing. Jaroslav Volek , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Eva Kudrnáčová
    Ing. Jan Syrůček
    Ing. Miloslava Štípková

  Technici:

    Ivana Ferenczyová
    Michaela Krejčová
    Adéla Šmejkalová