buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Fyziologie výživy a jakosti produkce


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Prof. Ing. Věra Skřivanová , CSc.
Činnost oddělení:

Předmětem činnosti oddělení je výzkum v oblastech fyziologie výživy hospodářských zvířat, mikrobiologie, molekulární biologie a enzymologie s hlavním cílem zlepšit kvalitu a bezpečnost živočišných produktů. K stěžejním směrům výzkumu oddělení patří studie antimikrobiálních účinků alternativ ke krmným antibiotikům, studie aditiv ovlivňujících kvalitu a oxidační stabilitu živočišných produktů a zkoušky látek s hypocholesterolemickými vlastnostmi. Pokusy s drůbeží jsou zaměřeny na minerální výživu (selen, fosfor, vápník) a použití antioxidantů, s cílem zvýšit kvalitu drůbežího masa a vajec. V pokusech s králíky se zkouší použití nových komponent krmiv (lupina, čekanka) a jejich vliv na produkční ukazatele a kvalitu masa. V pokusech s potkany se zjišťuje účinek modifikovaných polysacharidů na homeostázi cholesterolu. V případě potřeby jsou uskutečněny i pokusy s telaty. Kromě těchto úkolů, oddělení řeší i některá specifická témata v rámci projektů GA ČR a NAZV. Řešení se uskutečňuje na potřebné metodické úrovni, s využitím soudobých technik biochemické analytiky a molekulární biologie. Výsledky výzkumu nacházejí uplatnění zejména v zemědělství, potravinářství a veterinární medicíně.

 

Oblasti výzkumu a řešené projekty

  Vědečtí pracovníci:

    Mgr. Ladislav Čermák , Ph.D.
    Ing. Michaela Englmaierová , Ph.D.
    Prof. Ing. Milan Marounek , DrSc.
    Prof. Ing. Miloš Skřivan , DrSc.
    doc.MVDr. Eva Skřivanová , Ph.D.
    Prof. Ing. Věra Skřivanová , CSc.
    Ing. Zdeněk Volek , Ph.D.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Markéta Bendová
    Ing. Dagmar Dušková
    Ing. Elena Kudrnová
    Ing. Klára Laloučková
    Ing. Kateřina Růnová
    Ing. Tomáš Taubner , Ph.D.
    Ing. Linda Uhlířová
    Ing. Tomáš Vít
    Ing. Jana Vlčková , Ph.D.
    Ing. Lenka Volková

  Technici:

    Oldřich Mach
    Soňa Melčová
    Valerie Vejskalová