buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Výživa a krmení hospodářských zvířat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
doc.Ing. Petr Homolka , CSc.,Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení se zabývá nutriční hodnotou krmiv, jejich stravitelností a degradovatelností v bachoru přežvýkavců. Ke stanovení jsou vyvíjeny a využívány enzymatické, in vitro, in sacco a mobile bag postupy. Je zkoumána rychlost degradace frakcí vlákniny, poměr stravitelného podílu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) ku nestravitelnému podílu NDF a vztah parametrů degradovatelnosti NDF z pohledu termínu sklizně trav.

Oddělení přispělo k modernizaci systému hodnocení energie a dusíkatých látek krmiv pro přežvýkavce a koně. Výzkum výživy dojnic je zaměřen na krmení směsnými krmnými dávkami, ověření účinku chráněných aminokyselin, minerálních nálevů, vlivu frekvence krmení a uplatnění semen olejnin při zkvalitňování profilu mastných kyselin mléka.

Ověřovány jsou technologické postupy konzervace píce silážováním a vliv chemických a biologických přípravků na kvalitu konzervovaných krmiv. Studována je infekce telat kryptosporidiemi a vliv infekce na střevní propustnost.
Ve výkrmu brojlerových kuřat je ověřován vliv selenu a lykopenu v krmných směsích na kvalitu masa.

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

  Vědečtí pracovníci:

    doc. MVDr. Josef Illek , DrSc.
    Ing. Filip Jančík , Ph.D.
    Ing. Veronika Koukolová , Ph.D.
    Ing. Václav Kudrna , CSc.
    Ing. Radko Loučka , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Jiří Burdych , MBA
    Ing. Miroslav Joch
    Ing. Marie Koukolová
    Ing. Petra Kubelková , Ph.D.
    Ing. Dana Kumprechtová , Ph.D.
    Ing. Jitka Láchová
    Ing. Klára Pavlů
    Ing. Yvona Tyrolová
    Ing. Alena Výborná

  Technici:

    Radka Dosedělová
    Vlasta Hladká
    Zuzana Hůrková
    Jana Kyselicová (Eliášová)
    Petr Lang
    Vendulka Sobotková