Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
doc. Ing. Ivana Knížková , CSc.
Činnost oddělení:

Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat se zabývá problematikou tvorby chovného a pracovního prostředí. Hlavní náplní činnosti oddělení je výzkum vzájemných vztahů animálních, technických, technologických a humánních faktorů působících v chovném prostředí s cílem zvýšit využití biologického potenciálu hospodářských zvířat, avšak při zachování zásad welfare a trvale udržitelného rozvoje chovů. Pozornost je zejména věnována schopnostem hospodářských zvířat přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám, působení neadekvátních faktorů prostředí a dále způsobům eliminace nežádoucích vlivů v chovech. Oddělení využívá moderní měřící a diagnostické metody pro stanovení interakcí mezi chovným prostředím, organismem zvířat, technologickými zařízeními chovů a lidským faktorem. Výzkum je veden tak, aby přinášel nové vědecké poznatky, aplikovatelné do chovatelské praxe, kde budou využívány ke zlepšení chovných podmínek a naplňování zásad welfare

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

 Speciální vybavení pracoviště:

  • klimatizovaná stáj
  • termografická kamera TermaCam P 45
  • rychloběžná kamera TroubleShooter
  • pulzotest syncro
  • meteorologická stanice Davies
  • přístroje a systémy k ambulantnímu a dlouhodobému měření mikroklimatických parametrů, koncentrace a emise plynů,prachu a aerosolů
  • speciální počítačová software pro vyhodnocování dat
  Vědečtí pracovníci:

    doc. Ing. Ivana Knížková , CSc.
    doc.Ing. Petr Kunc , Ph.D.
    Ing. Gabriela Malá , Ph.D.
    doc.MVDr. Pavel Novák , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Pavlína Jiroutová
    Ing. Josef Knížek
    Ing. Eliška Nejedlá
    Ing. Stanislav Staněk , Ph.D.

  Technici:

    David Procházka
    Martina Slavíková