buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
doc. Ing. Ivana Knížková , CSc.
Činnost oddělení:

Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat se zabývá problematikou tvorby chovného a pracovního prostředí. Hlavní náplní činnosti oddělení je výzkum vzájemných vztahů animálních, technických, technologických a humánních faktorů působících v chovném prostředí s cílem zvýšit využití biologického potenciálu hospodářských zvířat, avšak při zachování zásad welfare a trvale udržitelného rozvoje chovů. Pozornost je zejména věnována schopnostem hospodářských zvířat přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám, působení neadekvátních faktorů prostředí a dále způsobům eliminace nežádoucích vlivů v chovech. Oddělení využívá moderní měřící a diagnostické metody pro stanovení interakcí mezi chovným prostředím, organismem zvířat, technologickými zařízeními chovů a lidským faktorem. Výzkum je veden tak, aby přinášel nové vědecké poznatky, aplikovatelné do chovatelské praxe, kde budou využívány ke zlepšení chovných podmínek a naplňování zásad welfare

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

 Speciální vybavení pracoviště:

  • klimatizovaná stáj
  • termografická kamera TermaCam P 45
  • rychloběžná kamera TroubleShooter
  • pulzotest syncro
  • meteorologická stanice Davies
  • přístroje a systémy k ambulantnímu a dlouhodobému měření mikroklimatických parametrů, koncentrace a emise plynů,prachu a aerosolů
  • speciální počítačová software pro vyhodnocování dat
  Vědečtí pracovníci:

    doc. Ing. Ivana Knížková , CSc.
    doc.Ing. Petr Kunc , Ph.D.
    Ing. Gabriela Malá , Ph.D.
    doc.MVDr. Pavel Novák , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Pavlína Jiroutová
    Ing. Josef Knížek
    Ing. Eliška Nejedlá
    Ing. Stanislav Staněk , Ph.D.

  Technik:

    David Procházka